ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

Advertise Activities

Back

เปิดรับสมัคร บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ประจำปี 2560

ประเภท / Type : อื่นๆ / Other

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) การทำงานในพื้นที่ชนบทห่างไกล พื้นที่พหุวัฒนธรรม และพื้นที่ข้ามพรมแดน
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2

ทักษะที่ต้องการ / Skills : จบปริญญาตรีทุกสาขา

ช่วงเวลา / Duration : 04 / 04 / 2017 to 26 / 06 / 2017

จำนวนอาสาสมัคร / Quota : 30 คน / people

เงื่อนไขพิเศษ / Extra : ค่าเดินทางฟรี / Free travel , ที่พักฟรี / Free accommodation , ค่าเบี้ยเลี้ยง / Allowance

date : 11 Apr 2017

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Mr.Sarawut Jirakijwanich : For English
เบอร์ติดต่อ : 064-740-8426

: webmaster@thaingo.org

Login