สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

Advertise Activities

Back

ผู้ช่วยโครงการ

ประเภท / Type :

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation)

รับสมัครผู้ช่วยโครงการ

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ มีการดำเนินงานที่ผ่านมาในนามองค์การแพธประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี องค์การแพธได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ ผลงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้บริการปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ การส่งเสริมความรู้และศักยภาพแพทย์และบุคลากรร้านยาในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสนับสนุนระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานอพยพและครอบครัว การพัฒนาและจัดบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชน การพัฒนาและสนับสนุนเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนในสถานศึกษาให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อบริการที่ปลอดภัย นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดทำให้มีเว๊บไซต์ www.lovecarestation.com เพื่อให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ได้รับข้อมูล แนวทางการคลี่คลายปัญหา และสามารถวางแผนป้องกันการท้องไม่พร้อม รวมทั้งมีการประงานกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่ต้องการ ผู้ช่วยโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นผู้ช่วยในการจัดอบรม การประชุม หรือเป็นผู้ช่วยในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

จัดเตรียม ประสานการจัดทำสื่อ-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ติดตามข่าวสาร เพื่อประสานให้เกิดการอัพเดทบนเว๊บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป

การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

มีความสนใจ งานด้านพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น

มีความกระตือรือร้นในการ ประสานความร่วมมือกับโครงการ และหน่วยงานต่างๆ

มีความสนใจการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ และ Social media

หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสุขภาพวัยรุ่นและการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายได้ พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

สวัสดิการ

มีการประกันชีวิตและสุขภาพ และ ประกันสังคม

มีเงินสวัสดิการการดูแลด้านสุขภาพ 6,000 บาท ต่อปี

มีเงินสนับสนุนค่าเดินทางในวันมาทำงานที่สำนักงาน 80 บาท ต่อวัน

มีวันหยุดพักร้อน 15 วัน ต่อปี

          ผู้สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติ (Resume) พร้อมระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่ pornchai@path2health.or.th และ CC Angsiyanat@path2health.or.th

ปิดรับใบสมัครวันที่ 27 มกราคม
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทางมูลนิธิฯจะขอสัมภาษณ์ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อังศิญานาถ ศรีจันทร์ 085-113-1130

ทักษะที่ต้องการ / Skills : การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ และ Social media

ช่วงเวลา / Duration : 11 / 01 / 2017 to 27 / 01 / 2017

จำนวนอาสาสมัคร / Quota : 1 คน / people

เงื่อนไขพิเศษ / Extra :

date : 11 Jan 2017

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org