สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Post job

Education project assistant

Organization : Help without Frontiers Foundation Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Jan 2018
View : 465

Deadline : 13 / January / 2018

Advocacy and Campaign Lead (INT4066)

Organization : Oxfam Great Britain
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Jan 2018
View : 788

Deadline : 14 / January / 2018

Finance and Grants Manager

Organization : Winrock International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Jan 2018
View : 754

Deadline : 17 / January / 2018

Gender Equality & Social Inclusion Specialist

Organization : Winrock International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Jan 2018
View : 852

Deadline : 17 / January / 2018

Corporate Engagement Manager

Organization : WWF Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Jan 2018
View : 763

Deadline : 31 / January / 2018

มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Jan 2018
View : 1635

Deadline : 31 / January / 2018

Marketing and Fundraising (Senior) Manager

Organization : WWF Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Jan 2018
View : 555

Deadline : 31 / January / 2018

Thailand Director - Chiang Mai

Organization : Urban Light
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Jan 2018
View : 1140

Deadline : 31 / January / 2018

Project Director - JRS Thailand (Urban Refugee Project)

Organization : Jesuit Refugee Service
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Jan 2018
View : 937

Deadline : 12 / January / 2018

Social Advisor / Field Coordinator – Chiang Mai

Organization : Baan Dek Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Dec 2017
View : 1110

Deadline : 8 / January / 2018

Intern, Programmes

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Dec 2017
View : 819

Deadline : 2 / January / 2018

Programme and Administrative Assistant

Organization : Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Dec 2017
View : 1810

Deadline : 25 / January / 2018

อาสาสมัครระดมทุนด้านสังคมแบบประจำ 3 เดือน

Organization : มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Dec 2017
View : 749

Deadline : 5 / January / 2018

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 3 ตาแหน่ง

Organization : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Dec 2017
View : 1175

Deadline : 15 / January / 2018

Planning, monitoring, evaluation and learning (PMEL) specialist

Organization : Oxfam Great Britain
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 28 Dec 2017
View : 1098

Deadline : 17 / January / 2018

Project assistant

Organization : JICA (Japan International Agency), Royal Irrigation Department in Ministry of Agriculture and Cooperatives
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 27 Dec 2017
View : 1502

Deadline : 10 / January / 2018

Volunteer Teacher Programme Coordinator (Thailand)

Organization : Child’s Dream Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Dec 2017
View : 1558

Deadline : 31 / January / 2018

Finance & Administrative Officer

Organization : The Dulabhatorn Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Dec 2017
View : 956

Deadline : 8 / January / 2018

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (Academic Support Officer) จำนวน 2 อัตรา

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Dec 2017
View : 1566

Deadline : 15 / January / 2018

Country Manager (Thailand)

Organization : Terre des Hommes Netherland - Bangkok, Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Dec 2017
View : 1486

Deadline : 2 / January / 2018

Project Coordinator

Organization : TBCAF, Tak Border Child Assistance Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Dec 2017
View : 1492

Deadline : 10 / January / 2018

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

Organization : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Dec 2017
View : 2057

Deadline : 15 / January / 2018

CCSDPT Health Information System Coordinator

Organization : Malteser International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Dec 2017
View : 1002

Deadline : 15 / January / 2018

Site Admin Coordinator (Thai National contract)

Organization : Handicap International (HI)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Dec 2017
View : 1161

Deadline : 15 / January / 2018

Senior Nurse-Midwife Trainer-Advisor to the province of Sekong, Lao PDR.

Organization : Swiss Red Cross
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1236

Deadline : 31 / January / 2018

เจ้าหน้าที่ภาคสนามฝ่ายนักกิจกรรมภาคอีสาน

Organization : Amnesty International Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1333

Deadline : 16 / January / 2018

เจ้าหน้าที่ภาคสนามฝ่ายนักกิจกรรมภาคใต้

Organization : Amnesty International Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1033

Deadline : 16 / January / 2018

Vacancy for Sub-Grant Coordinator (Re-advertised)

Organization : Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1250

Deadline : 15 / January / 2018

Vacancy for Deputy Regional Coordinator

Organization : Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1083

Deadline : 15 / January / 2018

Assistant Officer

Organization : JICA project for ASEAN University Network / Southeast Asia Engineering Education Development Network
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1495

Deadline : 31 / January / 2018

VA 48/2017: Senior Protection Assistant (UNOPS), Bangkok (Thai National Only)

Organization : UNHCR
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1122

Deadline : 5 / January / 2018

Trafficking in Persons Adviser - Thailand

Organization : Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 918

Deadline : 21 / January / 2018

Program Officer (Adolescent PrEP Project)

Organization : PREVENTION at The Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1076

Deadline : 22 / January / 2018

Program Officer (2 positions)

Organization : PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1079

Deadline : 22 / January / 2018

เจ้าหน้าที่ระเบียบงานวิจัย (Regulatory Officer)

Organization : หน่วยพรีเวนชั่น (PREVENTION) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 938

Deadline : 22 / January / 2018

Administrative Officer

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1358

Deadline : 22 / January / 2018

Communication Officer

Organization : Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Dec 2017
View : 1155

Deadline : 15 / January / 2018

Regional Office Assistant/Information Officer

Organization : Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Dec 2017
View : 950

Deadline : 14 / January / 2018

Community Partnership Coordinator

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Dec 2017
View : 994

Deadline : 5 / January / 2018

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org