สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Post job

Part-Time Finance Officer

Organization : Mobile Education Partnerships
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jan 2018
View : 662

Deadline : 15 / January / 2018

VA 01/2018: Protection Associate (GS-6), Bangkok

Organization : UNHCR
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jan 2018
View : 1000

Deadline : 23 / January / 2018

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน , ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ , ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน

Organization : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jan 2018
View : 846

Deadline : 22 / January / 2018

Project Coordinator , Administrative staff , Finance and Accounting

Organization : The Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 9 Jan 2018
View : 1338

Deadline : 9 / February / 2018

ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมนักวิจัยชาวพม่า , เจ้าหน้าที่บริหารงาน/บริหารโครงการ , เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Organization : ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Center for Social Science and Sustainable Development – RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 9 Jan 2018
View : 868

Deadline : 9 / February / 2018

Junior Field Community Worker

Organization : The International Organization for Migration (IOM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 1213

Deadline : 23 / January / 2018

Consultancy for Impact Assessment of Road Safety Project

Organization : Save the Children International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 622

Deadline : 18 / January / 2018

นักระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Fundraiser)

Organization : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 650

Deadline : 31 / January / 2018

FINANCE MANAGER

Organization : Asia Catalyst
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 573

Deadline : 31 / January / 2018

รับสมัครตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะและรณรงค์เผยแพร่"

Organization : โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 906

Deadline : 31 / January / 2018

มูลนิธิใบไม้เขียว รับสมัครเจ้าหน้าที่ที่มีแรงบันดาลใจอยากทำกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์

Organization : มูลนิธิใบไม้เขียว Green leaf Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 1258

Deadline : 8 / February / 2018

Graphic Designer (based in Chiang Mai – Urgently required)

Organization : Inis Communication
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 9 Jan 2018
View : 530

Deadline : 31 / January / 2018

รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง

Organization : สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต องค์กรสาธารณประโยชน์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 708

Deadline : 31 / January / 2018

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

Organization : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2018
View : 1114

Deadline : 28 / February / 2018

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Project Planning & Development) และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (Project Operation Officer)

Organization : Social & Environmental Educational Program Organization
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Jan 2018
View : 1023

Deadline : 20 / January / 2018

Community Advocacy and Liaison Manager, based in Bangkok

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Jan 2018
View : 765

Deadline : 19 / January / 2018

Senior Clinical Manager (Reproductive and Child Health)

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Jan 2018
View : 461

Deadline : 19 / January / 2018

Senior Coordinator Operations, based in Bangkok (Re-announcement)

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Jan 2018
View : 775

Deadline : 19 / January / 2018

เจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่งงาน

Organization : มูลนิธิมั่นพัฒนา
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Jan 2018
View : 1646

Deadline : 28 / February / 2018

UN Volunteer Nurse

Organization : The United Nations Volunteers (UNV)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 992

Deadline : 18 / January / 2018

MWT ค้นหาเพื่อนร่วมงานผู้มีความสามารถและอุดมการณ์มาร่วมพัฒนาเยาวชน 2 ตำแหน่ง

Organization : โครงการ Move World Together มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 1752

Deadline : 19 / January / 2018

Curative Health Care Coordinator

Organization : Malteser International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 843

Deadline : 19 / January / 2018

เปิดรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 1232

Deadline : 31 / January / 2018

Consultant/ Service Contract for the Bilingual Facilitator (Thai-English) of SEAS Project’s Multi-Stakeholder Partnership Coalition Meetings

Organization : Plan International Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 876

Deadline : 14 / January / 2018

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 1591

Deadline : 31 / January / 2018

Administrative Coordinator

Organization : Winrock International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 1299

Deadline : 19 / January / 2018

Interpreter & Caseworker (Thai-Khmer Language), Bangkok

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 487

Deadline : 19 / January / 2018

Interpreter & Caseworker (Thai-Myanmar Language), Bangkok

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 475

Deadline : 19 / January / 2018

Public Engagement Officer

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 795

Deadline : 19 / January / 2018

Police Liaison, Bangkok - Thai national only

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 575

Deadline : 19 / January / 2018

Finance Assistant - Thai national only

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 761

Deadline : 19 / January / 2018

Crime Researcher and Analyst, Bangkok (Thai National)

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 649

Deadline : 19 / January / 2018

Community Partnership Coordinator

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 781

Deadline : 19 / January / 2018

Aftercare Manager, Bangkok (Thai National)

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 440

Deadline : 19 / January / 2018

Fundraising Officer : Full-time (repost)

Organization : Pratthanadee Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 648

Deadline : 31 / January / 2018

ประกาศรับสมัคร การเงิน,ผู้ประสานโครงการ,Note Taker

Organization : มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม (มพส.) / Social Synergy Network Foundation (SSNF.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 1332

Deadline : 10 / January / 2019

Nurses (5 positions)

Organization : Dreamlopments
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 802

Deadline : 20 / February / 2018

Senior Administrator

Organization : Dreamlopments
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jan 2018
View : 807

Deadline : 15 / January / 2018

UNV Communications and Outreach Officer

Organization : UNDP Thailand Country Office
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Jan 2018
View : 3274

Deadline : 17 / January / 2018

Program Assistant

Organization : Peace Corps Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Jan 2018
View : 1895

Deadline : 22 / January / 2018

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org