สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Post job

Gender Norms as an Influencing Factor of Early Marriage and Teen Pregnancy among Ethnic Minorities in Chiang Mai and Chiang Rai

Organization : Plan International Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Jan 2018
View : 520

Deadline : 5 / February / 2018

VA 01/2018: Protection Associate (GS-6), Bangkok (Re-Advertisement)

Organization : UNHCR
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Jan 2018
View : 734

Deadline : 12 / February / 2018

มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jan 2018
View : 588

Deadline : 15 / February / 2018

Road Safety Project Officer

Organization : Internews
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jan 2018
View : 965

Deadline : 15 / February / 2018

Shelter Management Consultant

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jan 2018
View : 503

Deadline : 5 / February / 2018

VA 08/2018: Associate Operations Data Management Officer (NO-B), Bangkok (Thai National Only)

Organization : UNHCR
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jan 2018
View : 567

Deadline : 11 / February / 2018

VA 07/2018: Associate Programme Officer (NO-B), Bangkok (Thai National Only)

Organization : UNHCR
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jan 2018
View : 761

Deadline : 11 / February / 2018

VA 06/2018: Associate Protection Officer (NO-B), Mae Sariang (Thai National only)

Organization : UNHCR
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jan 2018
View : 523

Deadline : 11 / February / 2018

The 7% Project: Event Organizer for Award Ceremony on Road Safety

Organization : Save the Children International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Jan 2018
View : 575

Deadline : 2 / February / 2018

BE CAPABLE Global Project Manager (humanitarian preparedness and response capacity building) - 18 months

Organization : Voluntary Service Oversea (VSO)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 757

Deadline : 6 / February / 2018

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Programme Unit Admin Officer)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 1086

Deadline : 8 / February / 2018

WPE Manager

Organization : SUWANNIMIT FOUNDATION
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 736

Deadline : 15 / February / 2018

Senior Program Officer, based in Ratchaburi province

Organization : International Rescue Committee
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 559

Deadline : 9 / February / 2018

Psychosocial Manager, based in Ratchaburi

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 438

Deadline : 9 / February / 2018

Women's Protection and Empowerment(WPE)Coordinator, Based in Mae Sot

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 576

Deadline : 9 / February / 2018

Senior Clinical Manager (Reproductive and Child Health),Based in Mae Sot (Re-announcement)

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 382

Deadline : 9 / February / 2018

PROGRAM COORDINATOR (ACADEMIC AFFAIRS OFFICER)

Organization : Master of Art Program in International Development Studies (MAIDS) Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 26 Jan 2018
View : 1046

Deadline : 9 / February / 2018

Deputy Director,Resettlement Support Center(RSC) (Based in Kuala Lumpur, Malaysia)

Organization : International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 477

Deadline : 12 / February / 2018

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ / นักวิเทศสัมพันธ์ / นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Branding) / นักบริหารงานบุคคล

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 770

Deadline : 5 / February / 2018

Program Officer

Organization : JICA project for ASEAN University Network / Southeast Asia Engineering Education Development Network
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 976

Deadline : 26 / February / 2018

Program Officer, Wildlife Project

Organization : FHI 360
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 826

Deadline : 28 / February / 2018

Senior Budget Officer

Organization : FHI 360
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 455

Deadline : 28 / February / 2018

Accounting Officer (AR)

Organization : FHI 360
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Jan 2018
View : 408

Deadline : 28 / February / 2018

Human Resource Management and Administration Associate

Organization : FORUM-ASIA
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 736

Deadline : 25 / February / 2018

อาสาสมัครระดมทุนด้านสังคมแบบประจำ (Volunteer Fundraising ) 5 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 513

Deadline : 15 / February / 2018

Finance Assistant, Bangkok Office

Organization : International Justice Mission (IJM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 430

Deadline : 6 / February / 2018

Corporate Sustainability Specialist

Organization : WWF Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 614

Deadline : 15 / February / 2018

Office Administrator

Organization : องค์การเวิร์ลแชร์(Worldshare)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 858

Deadline : 25 / February / 2018

Regional Finance Manager- Financial Management

Organization : VSO
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 519

Deadline : 8 / February / 2018

Regional Programme Development Specialist – Asia Pacific

Organization : VSO
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 530

Deadline : 31 / January / 2018

Project Coordinator

Organization : RECOFTC
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 880

Deadline : 20 / February / 2018

Project Assistant

Organization : RECOFTC
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 729

Deadline : 20 / February / 2018

Investment Mobilization Lead - Task 3 Lead (Renewable Energy)

Organization : USAID Clean Power Asia Program
Type : Other / อื่นๆ
Date : 25 Jan 2018
View : 354

Deadline : 15 / February / 2018

Project Manager

Organization : The Asia Pacific Transgender Network (APTN), Bangkok, Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 561

Deadline : 31 / January / 2018

Out-Of-School Children (OOSC)Research: Secondary Data Analysis and Technical Report

Organization : Save the Children International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 607

Deadline : 8 / February / 2018

Investment Mobilization Lead - Task 3 Lead (Renewable Energy)

Organization : USAID Clean Power Asia by Abt Associate
Type : Other / อื่นๆ
Date : 25 Jan 2018
View : 240

Deadline : 24 / January / 2018

Accountant and Office Administrator (Base in Chiang Mai)

Organization : Child’s Dream Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jan 2018
View : 627

Deadline : 28 / February / 2018

FINANCE MANAGER

Organization : Asia Catalyst
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Jan 2018
View : 376

Deadline : 4 / February / 2018

Information and Communication Officer (ICO)

Organization : The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Jan 2018
View : 716

Deadline : 12 / February / 2018

รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Organization : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Jan 2018
View : 991

Deadline : 24 / February / 2018

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org