สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Post job

ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager - Women Empowerment) 1 ตำแหน่ง

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 1060

Deadline : 20 / September / 2017

Project Manager – Crime & Development (ผู้จัดการโครงการความเชื่อมโยงอาชญากรรมและการพัฒนา) 1 ตำแหน่ง

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 930

Deadline : 20 / September / 2017

ผู้จัดการโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Manager - Child Protection and Empowerment) 1 ตำแหน่ง

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 979

Deadline : 20 / September / 2017

Project Coordinator – Crime & Development (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการความเชื่อมโยงอาชญากรรมและการพัฒนา) 1 ตำแหน่ง

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 1177

Deadline : 17 / September / 2017

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Admin Officer) 2 ตำแหน่ง

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 1031

Deadline : 20 / September / 2017

Communications Specialist (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 901

Deadline : 20 / September / 2017

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์อาวุโส (Admin & Logistic Specialist) 1 ตำแหน่ง

Organization : Organization: Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 779

Deadline : 20 / September / 2017

Intern, Human Resources

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 764

Deadline : 10 / September / 2017

Intern, ARO Finance

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 710

Deadline : 15 / September / 2017

Information Technology Assistant

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Sep 2017
View : 725

Deadline : 20 / September / 2017

Head of Campaigns

Organization : Amnesty International Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Sep 2017
View : 1145

Deadline : 2 / October / 2017

Thrival Program Leader

Organization : Rustic Pathways
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 5 Sep 2017
View : 1059

Deadline : 28 / September / 2017

Project Assistant

Organization : The International Organization for Migration (IOM)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 1962

Deadline : 19 / September / 2017

Business Support Assistant

Organization : United Nations World Food Programme
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 1564

Deadline : 19 / September / 2017

PROGRAMME SOCIAL WORKER ,

Organization : CATHOLIC OFFICE FOR EMERGENCY RELIEF AND REFUGEES (COERR)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 1193

Deadline : 17 / September / 2017

Sr. Sustainable Landscapes Finance Specialist

Organization : Pact
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 841

Deadline : 11 / September / 2017

Finance and Administration Director

Organization : Pact
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 943

Deadline : 11 / September / 2017

Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator

Organization : Right To Play
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 1216

Deadline : 30 / September / 2017

Management Information System Development

Organization : Right To Play International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 822

Deadline : 30 / September / 2017

Term of Reference (TOR) for Internal Auditing of Global Fund (TGF) Supported Programs Stop TB and AIDS through RTTR (STAR)

Organization : Raks Thai Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 852

Deadline : 8 / September / 2017

Human Resources and Administrative Assistant

Organization : UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 1273

Deadline : 17 / September / 2017

Media and Communications Officer

Organization : APCOM Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 983

Deadline : 15 / September / 2017

Regional Assistant (Asia)

Organization : The Global Network of Civil Society Organisations (GNDR)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 1907

Deadline : 4 / October / 2017

Data Entry Officer (1 open position)

Organization : Handicap International (HI)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Sep 2017
View : 1110

Deadline : 20 / September / 2017

Regional Courts Assistant - ASEAN

Organization : Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Sep 2017
View : 1123

Deadline : 24 / September / 2017

Accountant - Urgently Needed!

Organization : Philanthropy Connections Foundation, Chiang Mai
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Sep 2017
View : 885

Deadline : 30 / September / 2017

Staff Consultant - Communications and Media Office

Organization : The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Sep 2017
View : 891

Deadline : 2 / October / 2017

National SHA Coordinator

Organization : Kindernothilfe e.V.
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Sep 2017
View : 1406

Deadline : 27th of September / /

Partnerships Manager, East and Southeast Asia

Organization : Youth Career Initiative
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 1366

Deadline : 25 / September / 2017

Director of Aftercare (Thai National)

Organization : International Justice Mission
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 930

Deadline : 30 / September / 2017

Consultant for Baseline Assessment for the Disaster Risk Reduction (DRR) and Comprehensive School Safety (CSS) Project in Southern Thailand (Revision Scope of Work)

Organization : Save the Children International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 880

Deadline : 12 / September / 2017

Security Coordinator

Organization : International Justice Mission
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 864

Deadline : 30 / September / 2017

Security Coordinator

Organization : International Justice Mission
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 823

Deadline : 30 / September / 2017

Lawyer (Thai National)

Organization : International Justice Mission
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 750

Deadline : 30 / September / 2017

Data Analysis & Data Systems Specialist

Organization : International Justice Mission
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 829

Deadline : 30 / September / 2017

Warehouse and Logistics Co-ordinator

Organization : Greenpeace Southeast Asia (Thailand)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 795

Deadline : 30 / September / 2017

Public Engagement Campaigner

Organization : Greenpeace Southeast Asia (Thailand)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 885

Deadline : 30 / September / 2017

นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Branding) จำนวน 1 ตำแหน่ง

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Sep 2017
View : 1089

Deadline : 22 / September / 2017

Finance and Administrative Officer

Organization : RTI International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 31 Aug 2017
View : 1011

Deadline : 15 / September / 2017

Business Development Manager

Organization : VSO
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 31 Aug 2017
View : 1015

Deadline : 7 / September / 2017

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org