สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Post job

Senior Human Resources Officer

Organization : The International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 18 Sep 2017
View : 1169

Deadline : 29 / September / 2017

Translator/ Interpreter

Organization : Internews
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 18 Sep 2017
View : 1321

Deadline : 26 / September / 2017

BEST/PREPS Project Education Technical Support

Organization : Save the Children International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 18 Sep 2017
View : 934

Deadline : 24 / September / 2017

Education project assistant

Organization : Help without Frontiers Foundation Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Sep 2017
View : 1743

Deadline : 26 / September / 2017

ผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการสร้างกลไกต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะดีด้วยอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืน 2 ตำเเหน่ง

Organization : บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 17 Sep 2017
View : 1465

Deadline : 31 / October / 2017

Procurement and Administrative Assistant

Organization : UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 1559

Deadline : 23 / October / 2017

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

Organization : MAP Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 985

Deadline : 20 / October / 2017

ACCOUNTANT AND ADMIN ASSISTANT

Organization : APCASO
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 969

Deadline : 10 / October / 2017

พยาบาลคลินิก (Clinic Nurse)

Organization : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 948

Deadline : 15 / October / 2017

Programme Associate

Organization : UNDP
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 1991

Deadline : 28 / September / 2017

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (วิจัยเชิงปริมาณ) งานชั่วคราว เวลา 2 เดือน จำนวน 5-8 ตำแหน่ง

Organization : บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd)
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 15 Sep 2017
View : 1586

Deadline : 29 / September / 2017

事務局職員を募集しています! シーカー・アジア財団

Organization : Sikkha Asia Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 896

Deadline : 15 / October / 2017

Consultant to undertake Final Evaluation for EASE, I-LIFT, and Qualcomm Projects

Organization : Save the Children International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 842

Deadline : 1 / October / 2017

Project Finance and Administration officer

Organization : WWF-Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 964

Deadline : 30 / September / 2017

Regional Office Assistant/Information Officer

Organization : Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 15 Sep 2017
View : 1252

Deadline : 1 / October / 2017

Senior Program Officer - Monitoring & Evaluation Officer (Based in Bangkok)

Organization : Raks Thai Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Sep 2017
View : 1217

Deadline : 25 / September / 2017

Programme Officer - JRS Thailand

Organization : Jesuit Refugee Service
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Sep 2017
View : 1334

Deadline : 30 / September / 2017

Caseworker - JRS Thailand (URP Project)

Organization : Jesuit Refugee Service
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Sep 2017
View : 1088

Deadline : 30 / September / 2017

HR/Admin Staff (Thai Nationality Only)

Organization : Urban Light
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Sep 2017
View : 1192

Deadline : 15 / October / 2017

Volunteer Legal Advocates - Thailand (อาสาสมัครด้านกฎหมาย)

Organization : Asylum Access Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Sep 2017
View : 1102

Deadline : 30 / September / 2017

Emergency Medical Referral Translation Assistant (2 Positions)-extended application deadline

Organization : The International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Sep 2017
View : 1215

Deadline : 6 / October / 2017

Assistance to Project Coordinator 1 position

Organization : JICA Project - CHULA & Toyama Univ. Super Celan Bio Fuel Project
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Sep 2017
View : 1698

Deadline : 13 / October / 2017

ผู้ช่วยธุรการ/ พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (พนักงานชั่วคราว)

Organization : บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd)
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 13 Sep 2017
View : 4043

Deadline : 6 / October / 2017

Web Master

Organization : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Sep 2017
View : 836

Deadline : 31 / October / 2017

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Organization : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Sep 2017
View : 1007

Deadline : 31 / October / 2017

Project Coordinator Assistant

Organization : มูลนิธิดุลภาทร
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Sep 2017
View : 1501

Deadline : 21 / September / 2017

BEST/PREPS Project Coordinator(Re-announcement)

Organization : Save the Children International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Sep 2017
View : 1582

Deadline : 24 / September / 2017

เจ้าหน้าที่บัญชี

Organization : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เปิ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 696

Deadline : 13 / October / 2017

นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ , นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ)

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 12 Sep 2017
View : 1233

Deadline : 25 / September / 2017

Intern, Human Resources

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 829

Deadline : 20 / September / 2017

Intern, ARO Finance

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 716

Deadline : 20 / September / 2017

Information Technology Assistant

Organization : IUCN
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 754

Deadline : 20 / September / 2017

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

Organization : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 902

Deadline : 31 / October / 2017

Program Assistant

Organization : CMB Foundation Bangkok Office
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 1195

Deadline : 30 / September / 2017

Regional Funding Coordinator

Organization : Greenpeace Southeast Asia (Thailand)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 909

Deadline : 29 / September / 2017

สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานใน กทม. 1 ตำแหน่ง

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 709

Deadline : 8 / October / 2017

Office Manager and Secretary

Organization : CAA-BOS Ltd (International Headquarters of CreditAccess Asia NV)
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 11 Sep 2017
View : 1152

Deadline : 6 / October / 2017

Thailand Country Officer

Organization : Liberty Asia
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Sep 2017
View : 1631

Deadline : 31 / October / 2017

Project Assistant/Secretary

Organization : JICA/ DATIP Project on Capacity Development on Assisting Victims of Trafficking in The Greater Mekong Sub-Regional Countries
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Sep 2017
View : 1291

Deadline : 18 / September / 2017

Finance and Administrative Coordinator

Organization : Education Development Center
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Sep 2017
View : 983

Deadline : 16 / October / 2017

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org