สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Post job

นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก

Organization : One Sky Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Oct 2017
View : 1004

Deadline : 2 / November / 2017

Project Officer

Organization : Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Oct 2017
View : 1125

Deadline : 24 / October / 2017

Data Collector, Child Protection Assessment

Organization : Coram International
Type : Other / อื่นๆ
Date : 2 Oct 2017
View : 844

Deadline : 6 / October / 2017

INTERNATIONAL CALL FOR TENDER FOR ONE-YEAR FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRAVEL AGENCY SERVICES

Organization : ACTED
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Oct 2017
View : 898

Deadline : 30 / October / 2017

รับสมัครด่วน

Organization : องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2017
View : 1791

Deadline : 10 / October / 2017

รับสมัครด่วน

Organization : องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2017
View : 1232

Deadline : 10 / October / 2017

Communications Manager

Organization : Plan International Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2017
View : 1102

Deadline : 10 / October / 2017

นักสังคมสงเคราะห์

Organization : Head of Individual Giving
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2017
View : 1155

Deadline : 30 / October / 2017

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดออนไลน์

Organization : Head of Individual Giving
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2017
View : 749

Deadline : 30 / October / 2017

Senior Program Development Officer

Organization : Head of Individual Giving
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2017
View : 977

Deadline : 30 / October / 2017

รับสมัครเจ้าหน้าที่

Organization : Head of Individual Giving
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Sep 2017
View : 935

Deadline : 31 / October / 2017

“IPPF” ศูนย์กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

Organization : สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ศูนย์กรุงเทพฯ (IPPF Hub Bangkok)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 784

Deadline : 6 / October / 2017

Technical Officer, Knowledge Management (Job No.19111)

Organization : FHI 360
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 982

Deadline : 31 / October / 2017

Senior Technical Specialist

Organization : Asian Disaster Preparedness Center
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 801

Deadline : 15 / October / 2017

เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ (Deminer / Survey Operator)

Organization : องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 925

Deadline : 10 / October / 2017

หัวหน้างานภาคสนาม (Field Supervisor)

Organization : องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 1024

Deadline : 10 / October / 2017

User Engagement Specialist

Organization : Asian Disaster Preparedness Center
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 767

Deadline : 10 / October / 2017

General Assistant

Organization : Good Neighbors (Thailand) Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 1230

Deadline : 13 / October / 2017

Learning Catalogue Officer

Organization : The International Committee of the Red Cross (ICRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 1044

Deadline : 31 / October / 2017

Graphic Designer

Organization : The International Committee of the Red Cross (ICRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 939

Deadline : 31 / October / 2017

E-Learning Designer

Organization : The International Committee of the Red Cross (ICRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Sep 2017
View : 789

Deadline : 31 / October / 2017

Protection Coordinator

Organization : The International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 28 Sep 2017
View : 1436

Deadline : 8 / October / 2017

ENGAGEMENT SYSTEMS COORDINATOR

Organization : Greenpeace Southeast Asia (Thailand)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 28 Sep 2017
View : 920

Deadline : 12 / October / 2017

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment)

Organization : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 1438

Deadline : 8 / October / 2017

Consultant for Mid-Term Evaluation for Enhanced Capacities for Migrant Advocacy

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 1197

Deadline : 15 / October / 2017

IT Solutions Associate GS6 (BCC)

Organization : United Nations World Food Programme
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 868

Deadline : 10 / October / 2017

Enhanced Capacities for Migrant Advocacy (ECMA) Project

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 1022

Deadline : 12 / October / 2017

Grants and Contracts Officer

Organization : Education Development Center
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 942

Deadline : 31 / October / 2017

พนักงานขับรถ ปัตตานี

Organization : Doctors Without Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 1447

Deadline : 4 / October / 2017

คนทำอาหาร/คนดูแลบ้าน ปัตตานี

Organization : Doctors Without Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 878

Deadline : 4 / October / 2017

DEPUTY PROJECT COORDINATOR – Based in PATTANI

Organization : Doctors Without Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 1240

Deadline : 10 / October / 2017

LOGISTICS MANAGER – Based in Pattani

Organization : Doctors Without Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 877

Deadline : 10 / October / 2017

PROJECT FIN/HR MANAGER – Based in Pattani

Organization : Doctors Without Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 950

Deadline : 10 / October / 2017

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

Organization : โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 1530

Deadline : 20 / October / 2017

แม่บ้านทำความสะอาด ปัตตานี

Organization : Doctors Woithout Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 876

Deadline : 4 / October / 2017

ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน Social and Educational Coordinator (Teacher / ECD specialist/ Care taker)” (Chiang Mai)

Organization : มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2017
View : 1624

Deadline : 10 / October / 2017

ผู้ช่วยประสานงานกิจกรรม Smile Holiday (ระยะสั้น 3 สัปดาห์) และ อาสาสมัครในโครการ เชียงใหม่

Organization : ฺมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2017
View : 1367

Deadline : 10 / October / 2017

Psychosocial Program Supervisor (Re-advertised)

Organization : The International Rescue Committee (IRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2017
View : 907

Deadline : 6 / October / 2017

Project Officer

Organization : HelpAge International - Asia Pacific Regional Office
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2017
View : 1983

Deadline : 15 / October / 2017

Program Assistant-AWARE II

Organization : Education Development Center
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Sep 2017
View : 1767

Deadline : 10 / October / 2017

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org