Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (Administration officer)

Back

Organization : องค์การเวิร์ลแชร์ (Worldshare)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Jul 2018
View : 2286

Deadline : 31 / August / 2018

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน(Administration officer)  

องค์การเวิร์ลแชร์(Worldshare)

ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ช่วยเหลือเด็กกว่า 24 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีสาขาอยู่ที่ประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโครงการต่างๆ เช่น บ้านเอื้อเฟื้อ โครงการรับอุปถัมภ์เด็ก โครงการทุนการศึกษา โครงการกิจกรรมอาสา โครงการพัฒนาภูมิภาค เป็นต้น

Link : http://www.worldshare.or.th/

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท

เวลาทำงาน 8.30-17.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป 

2.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

3.สามารถขับรถยนต์ได้และ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 

4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากสื่อสารภาษาเกาหลีได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านองค์การการกุศล

6.มีหรือไม่มีประสบการณ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบงานติดต่อหน่วยงานราชการ ทำรายงาน ทำวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาต 

2.ทำรายงาน ดูแลเอกสาร การจัดเอกสาร รายงานการประชุม

3.ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆตามที่ผู้อำนวยการได้มอบหมาย

 

 

หลักฐานในการสมัคร

1.เรซูเม่ (resume) ภาษาอังกฤษพร้อมแนบรูปถ่ายมาด้วย

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

 

ส่งมาที่ worldshare.th2@gmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย

770/16 หมูบ้านพาทิโอ ถ.พัฒนาการ ซ.พัฒนาการ38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

Contact : worldshare.th2@gmail.com / 02-0004225