Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครคนสวน ทำงานวันละ 6 ชม. จ-ศ ยกเว้นวันหยุดราชการ

Back

Organization : Peace Corps Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Jun 2018
View : 1477

Deadline : 24 / June / 2018

ทางหน่วยสันตภาพสหรัฐอเมิรกา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคนงานทำสวนจำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 

1. สามารถทำงาน ช่วงเช้าตั้งแต่ 6.00-12.00 ได้ 

2. ทำงาน จ-ศ ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินของหน่วยงาน

 

ค่าจ้างที่ได้รับ จะไม่น้อยกว่าค่าแรงตามกฏหมายกำหนด คือ 325 บาท ต่อ/วัน

 

ส่งรายละเอียด เกี่ยวกับประวัติมาได้ที่ TH01-PCJobs@peacecorps.gov ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2561

Contact : TH01-PCJobs@peacecorps.gov