Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ

Back

Organization : มูลนิธิโอโซน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Apr 2018
View : 2653

Deadline : 23 / April / 2018

ตำแหน่งงาน    :       เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ

พื้นที่การทำงาน       :       ส่วนกลางมูลนิธิโอโซน

อัตราเงินเดือน  :       ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน     :       รายงานตรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

  1. ดูแลเรื่องการจัดซื้อ-สต๊อก และจัดทำทะเบียนสินทรัพย์
  2. ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ
  3. ดูแลระบบ E-mail ขององค์กร และดูแลงานในส่วนต่าง ๆ
  4. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องระบบ IT ให้กับผู้ใช้งานภายในองค์กร

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเข้าใจการทำงานเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร
  3. มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
  4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ nuttaprapa@ozonefoundation.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-7026039 คุณณัฐประภา มูลนิธิโอโซน

หรือสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ มูลนิธิโอโซน (สำนักงานส่วนกลาง) เลขที่ 60 ซอยรัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลได้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561

 

Contact :