สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Consultant/ Service Contract for the Building Strong Civil Society Organization and Networking for Sustainable Development

Plan International Thailand : Job Advertisement

 

 

Terms of Reference

 

Consultant/ service contract for Final Evaluation of Building Strong Civil Society Oragnaization and Networking for Sustainable Development 

 

 1. Introduction

Across Thailand there are numerous local civil society organization (CSOs), non- government organizations and community-based organizations that are working on a wide range of thematic issues. There are more than 154 CSOs working in the Northern Thailand (126 of them found in Plan International Thailand program areas) of which 29 are focused on child’s rights. Most of these CSOs are small, community-based organizations committed to addressing the issues affecting the most-at-risk populations.

 

While there are some consortia of civil society organizations attempting to work together, there existed in 2014, a lack of strong alliance among the CSOs with a long-term common agenda to address issues of rights of children. In 2014, there are 9 implementing partners as follows;

 

 1. Development and Education Programs for Daughters and Communities Centre (DEPDC)
 2. The Rural Community Development Project (RCDP)
 3. Capacity Improvement of Tribal Community in Nam fang Basin (CITC)
 4. Childline Thailand Foundation 1387 (CTF)
 5. Foundation for Education and Development (FED) (in Mae-sod/ Pob-pra, Tak Province and Bangkok)
 6. Foundation for AIDS Rights (FAR)
 7. MAP Foundation
 8. Kho Lao School
 9. Highland People Education and Development Foundation (HP-DEF)

 

 

As of December 2017, there are some changes in implementing partners of Plan International Thailand listed below.

 1. Ethnic People Development Foundation(EPDF)
 2. High Population and Development Foundation (HP-DEF)
 3. Labor Rights Promotion (LPN)
 4. Foundation for Education Development (FED)
 5. Migrant Assistant Program (MAP)
 6. Help Without Frontier (HWF)
 7. Suwannimit Foundation (SNF)
 8. Payao Youth News Agency (PYNA)

 

 CSOs were focused solely on their own thematic agenda partly because of their limited capacity and resources which causted limited opportunities to discuss issues concerning the overall aspects for the rights of children of the most-at-risk populations. It was important to engage these right-based holders towards more organised community-based organisations where CSOs would be supporting them with government/local authorities to  address the rights-based approach concerning all children in Thailand.

Most CSO based programs for the most-at-risk populations are largely dependent on external funding. Civil society has so far failed to mobilize public or external funding resources (i.e. from individuals and corporates) and capitalize on these resources to expand, reach and sustain the programs as well as CSOs that are supporting these programs for most at risk children. The capacity to fundraise among most Thai CSOs is limited as most lack leadership, credibility, marketing skills, personal connections and networks of support.

 

To support local Civil Society Organizations working on children issues across Thailand, Plan International Thailand is implementing Building Strong Civil Society Organizations and Networking for Sustainable Development Project funding by Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The implementation period is from January 2015-June 2018. The project long-term objective is supporting civil society for the better realization of children’s rights in Thailand as enshrined in the Child Right Coalition (CRC) and its Optional Protocols. The project has past years targeted towards achieving its objective through building the capacity of civil society organizations, and supporting their coordinated and sustained efforts to work together on data collection, information and resource sharing, reporting and advocacy for a common long-term agenda for all children in Thailand full potential, especially for most at risk populations to enjoy their rights and to realize their full potential, especially for most at risk populations.

Therefore, Plan International Thailand is looking for a consultant or a team of consultants who are able to conduct a final evaluation of the project following its goal, objectives and outcome indicators. The information and result of the study will be used as the assessment of the project’s achievements towards strengthening civil society and creating civic space for the child rights civil society organization as well as the rights based holders (children, youth, teachers, community-based organisations) that these organisations work with. The best practices and lessons learnt drawn from evaluation will be used to share with other interested CSOs and among members of CRC Thailand.

 

 

 1. Objectives of Building Strong Civil Society Organizations and Networking for Sustainable Development Project

Project Building Strong Civil Society Organizations and Networking for Sustainable Development is targeting to civil society organizations that advocate children´s right. The two main components of the project is the establishment and strengthen of Child Right Network CRC Coalition and the capacity development of Plan International Thailand’s implementing civil society partners.

The 4 main outcomes (objectives) of the project with specific indicators:

 

OUTCOME 1: A CRC coalition has strategies in place that relevance to UNCRC indicators and is recognized by the Government Indicators:

OCI: 1.1.1 Strategy includes Vision and Mission that are relevance to UNCRC indicators

 

OCI: 1.1.2 Annual action plan that reflects Coalition's strategy

OCI: 1.1.3 Monitoring system by steering committee

OCI: 1.1.4 Thematic group master plans that are relevance to UNCRC indicators

 

OUTCOME 2: Children are empowered and actively engage in child’s rights promotion and protection processes

 

Indicators

 

OCI: 2.1 #  of policies changed or implementation improved to better child's rights and child protection comparing to the related policies when starting the project

 

OUTCOME 3: Partners’ capacity are built and strengthened so that they are equip with organizational and technical knowledge and skill to achieve their sustainability and coordinate with the CRC Coalition to work towards the realization of children’s rights

 

Indicators

OCI 3.1  # of implementing partners which are active members of  CRC coalition

OCI 3.2  # of results/issues from the implementation of partners are included in Coalition Alternative Reports

OCI 3.3  # of best practices/success stories on organizational improvement disseminated to the Coalition and all concerns

OCI 3.4  # of adjusted strategies/plans in accordance to lessons learned from study visits

 

OUTCOME 4: Children are empowered and actively engage in child’s rights promotion and protection processes

Indicator OCI 4.1 # of issues contributed to policy changes on child' s rights and child protection at various levels though Child-led report

 

 1. Objective of the Final Evaluation

Plan International Thailand intends to conduct a final (external) evaluation of the Building Strong Civil Society Organization and Networking for Sustainable Development project to measure the achievements of the project implementation based on its goal, objectives and outcome indicators as well as to provide the evidence based knowledge by identifying the best practices and lesson learned from intended impact and unintended consequences of the project interventions towards strengthened civic space for child rights in Thailand. In addition, this evaluation is intended to assess the extent of changes that has taken place and to assess partnership among Plan International Thailand and CRC Coalition Thailand (44 member CSOs as of January 2018) and related government agencies. Additionally, the consultant will also include how the effort on capacity building of CSOs and implementing partners of this project (THA101192) has influenced the implementation of CSOs and implementing partners of other Sida Civsam projects  ( e.g. THA101189, THA101198, THA101190, THA101191) including strengthening civil society space, networking, capacities and linkages towards influencing at sub-national or national level. The result from this evaluation will be highly useful in providing recommendation for the future project strategy of Plan International Thailand.

 

 • Scope of work

External evaluation will be done through Desk Review (secondary data) and interviews with members of CRC Thailand (primary data). Desk review will include (a) the project’s related documents such as CRC Coalition Thailand (CRCCT)’s documents (vision, mission, goals, by laws, organizational structure, roles and responsibilities, organizational profile of CRCCT’s members and Plan International Thailand’s implementing partners, work plans and semi-annual reports), project documents and secondary data from relevant documents (reports, meeting minutes; and (b) documents related to the establishment, organizational structure, strategy and implementation of CRC Coalition in other countries in Asia.

Primary data will be gathered from the CRCCT steering committee, members, Plan International Thailand’s implementing partners, and target children and youth, as a representative sample of rights based holders.

 

Analyze data, present its results, and prepare the final evaluation report.

 

Methodology Includes:

 1. Desk review of document and secondary data including related national level documents. Purpose of desk review is to analyze and to synthesize the relevant documents related to project and any that have impacted project through civil society strengthening aspects for right of all children.
 2. In-depth interviews as primary data source

In-depth interviews will be done with all stakeholders according to the outputs and outcomes of the project .The key stakeholders include CRC steering committee, Plan’s Implementing Partners, local authorities relevant to CRC Coalition, child led groups established and Project Coordinators. There are several issues to be interviewed e.g. the management of CRC Coalition Thailand, the capacity building and strengthening (networking, influencing policies) of CRC Coalition members and Plan’s Implementing Partners, and the challenges, the lesson learnt and the achievement of the project.

 1. Focus group discussion which includes CRC Coalition members and Plan International Thailand’s Implementing Partners. The purpose of Focus Group Discussion is to gathering the information on individual activities as well as receive qualitative feedback from partners according to the project log-frame. The main source of information is from members of CRC Coalition Thailand. Information will be comparing with the information from CRC Steering Committee.

 

 1. Report

The outline of the report that will be submitted by consultant must include:

 1. Table of contents
 2. Executive Summary
 3. Introduction/Background
 4. Objectives and methodology of the study
 5. Findings including best practices and lesson learned
 6. Recommendations for sustainability and way forward

 

 

 1. Tasks

The consultant will be working with Plan International Thailand’s Project Coordinators and CRCCT’ steering committee and 44 members of CRC Coalition Thailand in conducting study. The consultant will be responsible and accountable to the following tasks:

Task 1 : Design the final evaluation methodology including sampling methodology and tools to collect data from target groups related to outcome indicator of the project. Methodological approach need to be approved by Plan International before execution.

 

Task 2 : Collect and analyze relevant documents and information related to outcome indicators of the project to measure the project’s achievements.

 

Task 3 : Collecting information and analyze data on outcome indicators of the project from target groups and secondary sources following agree methodology and tools to measure the project’s achievements to creating more strengthened civil society.

 

Task 4 : Submit and present drafted report with executive summary (in power point format) on the result of the evaluation follow the outcome indicators to Project staff and MER manager at Plan International Thailand for review, and

 

Task 5 : Revise and submit final report with executive summary (two hard copies and one soft copy) to Plan International, Thailand.

 

 1. Deliverables

Item No.

Deliverables

Due Date

1

Task 1 output: Submit methodology and tools for data collection to MER and Project staff for review and approval final tools for data collection

Within 1 week after signing the contract

( 1 April 2018 - TBC)

2

Task 2 output: Summary of desk study

Within 3 weeks after  deliver Task 1

(by the end of April 2018 – TBC)

3

Task 3 and 4 outputs : Present and submit drafted report with executive summary

Within 6  weeks after deliver Task2

(by the end of May 2018 – TBC)

4

Feedback from Plan International

By second week of June 2018

5

Task 5 output : Final report with executive summary (two hard copies and one soft copy)

Within 1 week after deliver Task 3 & 4 

(by 3rd week of June 2018 - TBC)

 

6

Dissemination of report

Plan International Thailand 

(by 30 June 2018)

 

 • Schedule

The duration of consultancy is 12 weeks

 

 • Selection Criterial
 1. Background and experience of consultant/firm 15%
 2. Research/Evaluation framework 40%
 3. Sampling technique and collecting technique 20%
 4. Work plan and budget framework 25%

 

 1. Consultant’s qualification

A consultant or a team of consultants will be recruited. The minimum qualifications and experience required are:

 • Proven research background with a degree social sciences or related fields.
 • Broader understanding and knowledge on child right issue in Thailand and UNCRC mechanism is an advantage.
 • Proven understanding of management structures and strengthening of CSO coalitions and networks is an advantage.
 • Proficient English writing and proven documentation skills.
 • Excellent interpersonal communication skills and able to demonstrate respect for people with diverse ethnicities, different socio-economic backgrounds and beliefs.
 • The consultant must work according to Plan International’s core value.

 

 1. How to apply?
 • Develop a proposal for the consultancy based on the Term of Reference, including proposed budget and work plan. Two references from previous work with similar evaluations.
 • Submit a Curriculum Vitae of each team member with contact details
 • Submit at least one (1) sample of previous work (unpublished or published document)
 • Please take note that only short listed candidates will be notified.
 • Submit all documents to Khun Hiranya Chantapong at her e-mail : Chantapong@plan-international.org or mail them to Khun Hiranya Chantapong, Plan International, 14th Floor,253 Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
 • Deadline for application is 28 February 2018

 

                                           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org