สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Consultant/ service contract for policy analysis on the benefit for Thai government in ensuring access to schooling for Cambodian migrant children

Plan International Thailand : Job Re-advertisement

 

 

Terms of Reference

 

Consultant/ service contract for policy analysis on the benefit for Thai government in ensuring access to schooling for Cambodian migrant children

 

 

 1. Introduction

Plan International Thailand is currently implementing the Stopping Exploitation through Accessible Services (SEAS of Change) project through the support of Plan International Sweden, Plan International USA, Plan International Finland, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Kesko Corporation, The Richard and Helen DeVos Foundation, and the Finnish Government’s Finnpartnership Programme.

SEAS of Change looks at critical entry points along the fishing supply chain to develop a multi-pronged approach to fortify it against exploitation and abuse. It envisions a fishing industry that is free from hazardous exploitative child labor and offers decent work opportunities for all, especially girls and young women among migrant populations.

Following a ‘net-to-napkin’ approach, interventions occur from source communities in Cambodia and destination communities in Thailand, to corporate engagements with retailers in consumer countries like Sweden and Finland, intermediary buyers, suppliers and brokers to promote transparency and accountability down the supply chain. Project activities aim to improve outcomes in education, livelihoods, social protection and supply chain engagement.

Due to the wide scope of the project, the implementation of SEAS involves Plan International Thailand, Plan International Cambodia, Plan International Asia Regional Office, Plan International Finland and Plan International Sweden.

 1. Research Title: Policy Analysis on the Benefit for Thai Government in Ensuring Access to Schooling for Cambodian Migrant Children

III. Background and rationale

 

After implementing the project for three years, Plan International Thailand is striving to influence changes in the project’s policy environment, to create enabling environment for stakeholder engagement and activity implementation at the community level. We intend to develop policy dialogue with relevant authorities in government agencies to influence those changes.

 

Among four components of SEAS project, which are education, life skills and livelihoods, social protection and supply chain engagement, providing children from Cambodian migrant communities in Rayong and Trat province access to education through the project’s two learning centres is our key activities. However, community-based intervention alone is not enough. To generate meaningful impact, enabling policy environment for migrant children’s access to education is necessary.

 

Consequently, SEAS project envisions that an analysis on education for children of Cambodian migrant workers in Thailand, particularly in Rayong and Trat province will build an effect case to influence changes at national policy level to ensure Cambodian migrant children and youth, especially girls, in Thailand have access to education and subsequently develop capacity to acquire decent job opportunities in the future. Currently, a few available studies look into education services for migrant children in Thailand, and they mainly discuss education services for migrant children from Myanmar.

 

 1. Research objectives and questions:

 

The primary objective of the assignment is to contribute to the effort to improve access to education for children of migrant workers in Thailand, as well as improving the quality of education services for them. The study is expected to build a factual case that will allow Plan International and others to effectively advocate for the two aforementioned issues (Increased access to education and improved quality of education services for the children of Cambodian migrants in Thailand).

 

It is expected to explore relevant policies of Thai government on access to education among Cambodian migrant children at the national and provincial level. The study should elaborate the following issues with additional focus on the situation of girl migrants:

 • How to improve access to education and quality of education services for the children of migrant workers in Thailand?
  1. What works and what does not work in Thailand?
  2. What are good practices of education services for migrant children and youth provided or supported by the government locally and internationally?
 • What are the long term impacts of providing education to Cambodian migrant children?
  1. Benefit for the Thai economy
  2. Social benefit, such as the reduction in the prevalence of crimes, drug abuse and other anti-social behaviour or the opportunity to have Cambodian migrant children as advocates of Thailand’s socio-cultural aspects in their home country
 • What are additional costs of providing education services for Cambodian migrant children in comparison to existing budget for compulsory education in Thailand?
 • What are available education services for Cambodian migrant children and youth in Thailand and who are service providers?
 • What are needs for education services among Cambodian migrant children and youth in Thailand?
 • What are obstacles facing providers of education services in providing services to those Cambodian migrant children and youth?

 

 1. Research methods and stakeholders

 

The consultant/s will be responsible for all primary and secondary data collection, and will work closely with the Project Manager and Advocacy Specialist of the SEAS of Change project. The consultants are expected to arrange all meetings with respondents themselves. However, SEAS project will facilitate initial meetings with key informants in targeted communities.

 

This process will involve questionnaire survey for a maximum period of three [3] weeks, engaging approximately 300 respondents who are Cambodian migrant workers and their dependents, including their children, in SEAS Project’s 10 targeted communities in Rayong and Trat provinces, plus focus group discussion and key informant interviews with key stakeholder representatives identified below.

 

The consultant/s will:

 • Task 1: Participating in a consultative meeting with SEAS project team to finalise the methodology and work plan for the policy analysis
 • Task 2: Preparing an inception report that details the methodology, final research questions to be used for the policy analysis, and tools for fieldwork. Submitting the application for ethical approval from an accredited institution or an academic institution in Thailand or from Plan International Headquarter.
 • Task 3: Participating with a consultative meeting with 3 other research teams to develop a set of questionnaires and list of respondents together.
 • Task 4: Conducting the policy analysis on the benefit for Thai government in ensuring access to schooling for Cambodian migrant children
 • Task 5: Undertaking research and three [3] weeks of field work in Rayong and Trat province, involving at least 300 questionnaire survey respondents, five [5] focus group discussions covering five [5] stakeholder groups and interviews of three [3] key informants in each stakeholder group.
 • Task 6:  Drafting report in English with executive summary for Plan International Thailand’s review
 • Task 7:  Presenting draft key findings and recommendation to SEAS project’s executive steering committee (ESC) and multi-stakeholder partnership coalition
 • Task 8:  Finalising report with executive summary (2 hard copies and 1 soft copy)
 • Task 9: Presenting key recommendation to SEAS project’s executive steering committee and multi-stakeholder partnership coalition

 

Stakeholders in this analysis include:

 • Cambodian migrant children and youth, especially girls, who are dependents of migrant workers in Thai fishery industry
 • Cambodian migrant workers in Thai fishery industry
 • Thai government agencies providing education services, particularly services for migrant children and youth (schools and Ministry of Education officials)
 • Corporates and organisations in the private sector that support the education of migrant workers children including employers of migrant labour in Thai fishery industry
 • Civil society organisations, including local and international NGOs, that contribute to the effort to provide access to education for migrant children and youth

 

 1. Research deliverables

 

 1. Users of the research: SEAS Project staff and Plan International Thailand’s programme team and resource mobilisation team
 2. Intended audiences of the research: The consultant/team of consultants will report findings and recommendation from the studies to the project manager of SEAS project, the project’s executive steering committee (ESC) and multi-stakeholder partnership coalition.
 3. Reports or other communication materials to be delivered and timeline:

 

Item No.

Deliverables

Due Date

1

Participation in a consultative meeting with SEAS project team to finalise the methodology and work plan for the studies (Task 1)

 

Within 1 week after signing the contract

2

2.1) Inception report for Plan International Thailand’s approval

2.2) Ethical approval from accredited institution or an academic institution in Thailand or from Plan International Headquarter

(Task 2)

 

Within 2 weeks after signing the contract

3

One set of questionnaires and list of respondents developed in consultation with three other research teams (Task 3)

 

Within 1 week after receiving ethical approval

4

4.1) Draft report in English with executive summary for Plan International Thailand’s review (Task 6)

4.2) One half-day presentation of key findings and recommendation to SEAS project’s executive steering committee and multi-stakeholder partnership coalition (Task 7)

 

Within 10 weeks after signing the contract and

5

Final report with executive summary (2 hard copies and 1 soft copy) (Task 8)

Within 2 weeks after receiving revision suggestion from SEAS project team

6

One half-day presentation on recommendations for project initiatives to SEAS project’s executive steering committee and multi-stakeholder partnership coalition (Task 9)

 

Within 2 week after submitting the final report and executive summary

 

The duration of the consultancy is approximately 16 weeks from January to May 2018.

 

VII. Ethics and child protection

 

The consultant/s shall, during and after the effective period of the contract, treat as confidential and not divulge, unless authorized in writing by the Plan, any information obtained in the course of the performance of the Contract. The ethics process and research will ensure compliance with:

 

 • The requirements of Plan International Child and Youth Protection Policy and Implementing Standards
 • Plan International’s Research Policy and Standards in relation to: informed consent, voluntary participation, confidentiality and anonymity; steps to minimise discomfort and harm, including intervention and support; feedback of study findings to participants/communities; participation of children under 18 years, and appropriate safety measures for researchers.

 

Child Protection Statement: As an international child-centred community development organisation, Plan is fully committed to ensuring the fulfilment of children’s rights including their right to protection. We must not contribute in any way to harming or placing children at risk. Plan creates safe environments for children in all aspects of its work whether fundraising or program implementation, where children are respected, protected and empowered as their capacities evolve to contribute actively to the development of child protection measures within Plan International.

 

 

VIII. Selection criteria of consultants

 

A consultant/team of consultants will be recruited based on the minimum qualifications and experience identified below:

 • At least a master’s degree and/or bachelor degree with work experience in research regarding the Thai education system, cost-benefit analysis, economics and social services;
 • Familiarity with issues related to education services for migrant children, particularly Cambodian migrants in Thailand;
 • Familiar with both quantitative and qualitative data collection and analysis technique, particularly for in-country primary research;
 • Proficient in English verbal communication and report writing and a proven ability to publish concise, focused and easily understood research reports;
 • Ability to communicate in Khmer and/or Thai is an advantage;
 • Excellent interpersonal communication skills and able to demonstrate respect for people with diverse ethnicities, different socio-economic backgrounds and beliefs.
 • Previous knowledge of and working relations with Plan International is an advantage
 • If a team of researchers is proposed, previous experience of having worked together is preferred.

 


 1. How to apply?

 

 • Develop a proposal for the consultancy based on the Terms of Reference, including proposed budget (with daily rates of consultants), methodology, work plan, including procedures to ensure ethics and child protection during the research process.
 • Submit a Curriculum Vitae of each team member with contact details
 • Submit at least one [1] sample of previous work (unpublished or published document)
 • Please take note that only short listed candidates will be notified.
 • For further information on this term of reference, please contact Khun Sujintana Hemtasilpa at hemtasilpa@plan-international.org or Tel. 02-259-8284 Ext. 237
 • Submit all documents to HR@plan-international.org or Hiranya.Chantapong@plan-international.org cc sujintana.hemtasilpa@plan-international.org by close of business on 21 February 2018

 

 

 

 

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org