Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Volunteer Mobile Application Developer (Re-Posted)

Back

Organization : Asylum Access Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Feb 2018
View : 1945

Deadline : 28 / February / 2018

เรากำลังมองหานักศึกษาหรืออาสาสมัครมาช่วยพัฒนา Mobile Application เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลี้ภัย

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Asylum Access Thailand (AAT)กำลังหาอาสาสมัครมาร่วมทำงานกับเราในตำแหน่งงาน Volunteer Mobile Application Developer

 Asylum Access Thailand (AAT) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานกับผู้ลี้ภัยในเขตเมือง ขณะนี้กำลังจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้อยู่ในรูปแบบของ Mobile Application เราจึงต้องการคุณ มาช่วยออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ที่จะทำให้ผู้ลี้ภัยเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 คุณสมบัติ

ถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่ต้องการทำโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีจิตอาสาและมีความสนใจร่วมงานอาสาสมัครกับเราในครั้งนี้ ส่งจดหมายสมัครและประวัติผลงานมาได้ที่

Email: apply.aat@asylumaccess.org

เบอร์ติดต่อ 02 513 5228 (คุณวันรบ)

สำนักงาน Asylum Access Thailand (AAT) 1111/151 บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Contact :