สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Project Manager

 

 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

JOB DESCRIPTION

 

 

 

I. Position Information

 

 

Location: Bangkok, Thailand

Practice Area: Inclusive Green Growth and Sustainable Development

Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension

Job Code Title: Project Manager

(NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate

Finance Actions in Thailand)

Post Level: SC-8

Department: IGSD Unit

Reports to: Team Leader - IGSD

Organizational Unit: UNDP Thailand

 

 

 

II. Organizational Context

 

Thailand joined the other 195 countries at the UN climate change conference in Paris in December 2015 in adopting the Paris Agreement – the first ever, legally binding universal pact that sets out a global action plan for limiting global warming to “well below 2°C” starting from 2020. The Agreement, which officially entered into force on 4 November 2016, built upon the foundation of climate pledges from 187 countries, known as Nationally Determined Contributions (NDCs). Like other countries, Thailand is expected to submit an updated and more ambitious NDC every five years to illustrate the country’s strategic vision on climate change in the context of sustainable development.

 

The currently submitted NDC by Thailand set the targets of reducing its greenhouse gas emissions by 20 percent compared to business-as-usual (BAU) level by 2030, prioritized multiple fronts in its adaptation efforts, and up to 25 percent emission reduction by 2030 subject to adequate and enhanced access to technology development and transfer, financial resources and capacity building support through a balanced and ambitious global agreement under the UNFCCC.

 

Along with the opportunity and momentum created by the Paris Agreement comes the important challenge of transforming Thailand’s NDC into tangible actions that lead to long term, zero-carbon and climate-resilient development in the country. As evident in the submitted NDC, Thailand will need sustained financial, capacity building and technical support to regularly prepare, implement, and report on national actions under the Paris Agreement and more specifically against NDC targets for reducing greenhouse gases (GHGs).

 

The UNDP NDC Support Project will support the Thai Government to achieve transformational change by using NDC implementation as a mechanism to scale up investments in climate change and deliver gender-responsive climate actions for sustainable development. The supporting NDC implementation project in Thailand will build on UNDP’s extensive foundational work supporting on low-emission development and climate change finance to help the country delivers on the commitment outlined in its NDC and, through this, on the Paris Agreement and beyond to the Sustainable Development Goals (SDGs).

 

The project comprises of three main outputs. Outputs 1 to 3 are designed as primarily country-level support areas that UNDP Thailand team will deliver with UNDP Global Support Unit (GSU) and UNDP Bangkok Regional Hub (BRH) technical backstopping. Through this project, building on previous efforts including the LECB project and foundational work on climate finance and gender equality, UNDP will encourage development of capacities that enable climate-related institutional, financial and policy reforms in Thailand.

 

Output 1: Strengthened public climate finance reforms to deliver NDC outcomes and enhance gender equality

The cross-cutting nature of climate change and climate finance requires an integrated development response and increased ownership of a broad range of stakeholders in finding solutions. This output promotes a whole-of-government approach that brings together relevant lines of ministries and parliamentarians at national and/or sub-national level as well as non-state actors (private sector representatives, NGOs, youth leaders, gender representatives, vulnerable communities, academia, and other development practitioners) to work in a coordinated and adaptive response to climate change. The project team will include and work closely with Thailand’s national budgeting and financial management authorities to define a streamlined and coordinated approach to NDC implementation, and to mainstream climate change into sectoral strategies, programmes, and budgets. Capacity development will be provided through a participatory action research approach and on the job support as part of technical assistance as well as the development and implementation of training modules that provide national planning and budgeting officials with the tools and capacities to integrate climate change, gender equality and poverty in the budget process.

 

 

Output 2: Policy framework strengthened to incentivize private sector climate investment and finance delivered in delivering Thailand NDC commitments

Public-private partnerships must be encouraged to create an environment of trust, openness and informational symmetry and help the Thai Government to address regulatory and legislative impediments to the NDC implementation investment. Under this output, a Private Climate Expenditures and Institutional Review (PCEIR) Working Group will be established to create a proactive and participatory approach to identifying the areas in which the private sector can best contribute to NDC implementation and support the transparency and credibility of efforts. The project will engage the private sector to achieving low-carbon, climate resilient, and sustainable development targets. Regulatory and policy approaches that can best encourage financial stability and market-based solutions will be identified and adopted. The Government will be assisted to set up robust monitoring systems for GHG emissions focusing on the NDC priority sectors, market-based registries and tracking of sustainable development impacts of priority NDC actions.

 

 

Output 3: Capacity developed for assessing climate financial flows to deliver NDC implementation in sectorial programming

This output recognizes the need for Thailand to develop capacities of key stakeholders in undertaking assessments of investment and financial flows (I&FF) to address inclusive, gender-responsive climate change for selected 1-2 sectors in the NDC (to be identified/confirmed during the Inception period), as well as in implementing the policies that emanate from the I&FF assessment. The assessments of investment and financial flows (I&FF) will help Thailand to better understand the magnitude of funds needed to tackle climate change now and in the long term. Activities under this output are designed to determine the country’s current and future financial requirements to address the impact of climate change and to support the NDC implementation as well as long-term capacity enhancement in climate change planning and decision-making in the public sector. One of the key sectors to be chosen for this analysis is the transport sector with mitigation strategies considered. Policies and institutional frameworks will be strengthened to mainstream national mitigation policies and targets in the context of NDCs and linkages to the SDGs, and to enhance gender integration into climate planning and policy processes/bodies.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Functions/Key Results Expected

 

 

Under the overall guidance and direct supervision of the Project Director, appointed by the Implementing Partner and the Programme Specialist of UNDP Thailand, the Project Manager (PM) will be in-charge of coordinating the day-to-day management and operations of the project, ensuring high quality, efficient and effective project delivery. The PM will lead the project management unit and report directly to the project director and UNDP Programme Specialist. He/she shall liaise with the Project Board and designated officials of the government of Thailand as deemed appropriate and necessary by the project management unit. The budget and associated work plan will provide guidance on the day-to-day implementation of the approved Project Document. He/she shall be responsible for delivery of all substantive, managerial and financial reports from and on behalf of the Project.

 

Summary of Key Functions:

 

Ensuring the implementation of project strategies focusing on achieving results;

Ensuring effective implementation and monitoring of the project, tracking use of financial resources;

Effective management of the project focusing on project implementation;

Ensuring creation of strategic partnerships and support;

Ensuring facilitation of knowledge building and management.

 

1. Ensuring the implementation of project strategies focusing on achieving results:

 

Design and formulate annual work and budget plans, strategic plans and risk management plans and ensure adherence to the Project Document;

Oversee the day-to-day project implementation and ensure achievement of targets as outlined in the project work plan;

Effectively apply Result Based Management (RBM) tools and establish management targets (BSC) for the achievement of project results;

Ensure effective implementation of advocacy plans through forums, workshops, seminars or policy dialogues relating to conservation and protection of endangered species and critical habitats.

 

2. Ensuring effective implementation and monitoring of the project and tracking use of financial resources:

 

Organize joint planning meetings involving UNDP, implementing agencies and other relevant parties to develop annual and quarterly work plans and corresponding budget plans with clearly stated milestones contributing to the achievement of target outputs defined in the Project Document and obtaining approval from the Project board;

Ensure efficient use of resources and report it in a timely, transparent and accountable manner;

Monitor the project progress against annual and quarterly work plans and budget plans;

In coordination with UNDP, conduct financial and substantive monitoring of the activities under the project;

Provide inputs by analyzing project resource requirements if there is a need for budget adjustments and possible revisions in coordination with UNDP;

Liaise with UNDP on the conduct of the project audit and ensure access by auditors to project documentation, personnel and agencies involved in the project;

Ensure that the implementing partners and the Project Management Unit are complied with project regulations and audit recommendations.

 

3. Effective management of the project:

 

Prepare Terms of Reference (ToRs) for required inputs (individual and institutional consultancy services, the procurement of goods, organization of training, seminars, etc), with technical support as required;

Lead regular coordination meetings and dialogues with relevant stakeholders;

Ensure the coordination of activities carried out by project counterparts to achieve the project objectives;

Manage critical issues and provide solutions to the overall processes of project implementation;

Prepare project progress reports (quarterly and annual/financial and substantive) against set targets and indicators, with an analysis of evidence of progress towards planned outputs according to schedules, budgets and inputs provided by the project;

Submit project progress reports to UNDP in a timely manner;

Create a standard operating procedure, including monitoring and evaluation mechanism and quality standards of performance, as appropriate, to evaluate the achievement of project activities;

Together with implementing partners and other stakeholders, constantly identify challenges and provide recommendations to mitigate project risks and ensure smooth project implementation.

 

4. Ensuring creation of strategic partnerships and support:

 

Create and coordinate partnerships with government institutions, private sector, communities, development partners, etc. in consultation with UNDP;

Maintain good working relationship and close collaboration with the relevant public and development partners, communities, and other principal counterparts for the project.

 

 

5. Ensuring facilitation of knowledge building and management in the project:

 

Ensure regular documentation of innovations, good practices, lessons learned and an effective knowledge building;

Facilitate regular knowledge sharing/transferring and dissemination of knowledge products;

Compile success stories that have resulted in lasting, large-scale transformational change, if applicable.

 

 

 

 

IV. Impact of Results

 

 

The key results have an impact on the overall performance of the Project, and the quality of project implementation.

 

 

V. Competencies

 

 

Core Competencies:

 

Promoting Ethics and Integrity / Creating Organizational Precedents;

Building support and political acumen;

Building staff competence, Creating an environment of creativity and innovation;

Building and promoting effective teams;

Creating and promoting enabling environment for open communication;

Creating an emotionally intelligent organization;

Leveraging conflict in the interests of UNDP and setting standards;

Sharing knowledge across the organization and building a culture of knowledge sharing and learning;

Fair and transparent decision making; calculated risk-taking.

 

Functional Competencies:

 

Results-based Programme Development and Management: Contributes into results through primary research and analysis

 

Assess project performance to identify success factors and incorporates best practices into project work;

Research linkages across programme activities to identify critical points of integration;

Monitor specific stages of projects/programme implementation;

Analyze country situation to identify opportunities for project development;

Participate in the formulation of project proposals and ensures substantive rigor in the design and application of proven successful approaches and drafts proposals accordingly.

 

Building Strategic Partnerships: Maintaining a network of contacts

 

Maintain an established network of contacts for general information sharing and to remain up-to-date on partnership related issues;

Analyze and selects materials for strengthening strategic alliances with partners and stakeholders;

Establish and nurtures positive communication with partners.

 

Innovation and Marketing New Approaches: Enhancing processes or products

 

Generate new ideas and proposes new, more effective ways of doing things;

Document and analyses innovative strategies/best practices/new approaches;

Document bottlenecks, problems and issues, and proposes effective solutions;

Embrace new approaches.

 

Resource Mobilization: Providing inputs to resource mobilization strategies

 

Analyze information/databases on potential and actual donors;

Develop a database of project profiles. Identifies opportunities for project proposals for presentation to donors.

 

Promoting Organizational learning and Knowledge Sharing: Basic research and analysis

 

Generate new ideas and approaches, researches best practices and proposes new, more effective ways of doing things;

Document and analyze innovative strategies and new approaches;

Identify and communicate opportunities to promote learning and knowledge sharing;

Develop awareness of the various internal/external learning and knowledge-sharing resources.

 

Job Knowledge and Technical Expertise: Fundamental knowledge of own discipline

 

Understand and apply fundamental concepts and principles of a professional discipline or technical specialty relating to the position;

Possess basic knowledge of organizational policies and procedures relating to the position and applies them consistently in work tasks;

Identify new and better approach to work processes and incorporates the same in his/her work;

Analyze the requirements and synthesize proposals;

Strive to keep job knowledge up-to-date through self-directed study and other means of learning;

Demonstrate good knowledge of information technology and apply it in work assignments;

Demonstrate in-depth understanding and knowledge of the current guidelines and project management tools and utilize these regularly in work assignments.

 

 

Organizational Leadership and Direction

 

Global Leadership and Advocacy for UNDP’s Goals: Preparing information for global advocacy

 

Identify and communicate relevant information for advocacy for UNDP’s goals for a variety of audiences;

Maintain a functioning network of contacts in the media and civil society, to promote a better understanding of UNDP’s mandate and to support advocacy efforts;

Identify and take advantage of opportunities for advocating for UNDP’s mandate.

 

Client Orientation: Establishing effective client relationships

 

Research potential solutions to internal and external client needs and report back in a timely, succinct and appropriate fashion;

Organize and prioritize work schedule to meet client needs and deadlines;

Establish, build and sustain effective relationships within the work unit and with internal and external clients;

Actively support the interest of the client by making choices and setting priorities to meet their needs;

Anticipate client needs and address them promptly.

 

 

V. Recruitment Qualifications

 

 

Education:

 

Thai national with Bachelor’s or Master’s degree in economics, finance, engineer, environmental studies, and/or related fields.

 

 

Experience:

At least 2 years for Bachelor’s or up to 2 years for Master’s holders, of relevant experience in project management and provision of policy advisory services, especially those related to climate change mitigation/adaptation at the national or international level;

Hands-on experience in designing, implementing, monitoring and evaluating development projects to achieve results in challenging environments;

Proven ability to use adaptive management skills to revise project activities in line with changing needs and circumstances;

Experience in working with government agencies on internationally funded project;

Proven working experience in climate finance, either public or private finance would be an asset;

Proven ability to work with government agencies, civil society groups and communities;

Demonstrated knowledge and skills on individual and institutional capacity building process;

Proven skills on training, facilitating meetings/ forum/ discussion, and presentation;

Being a strong team player, able to work independently and possessing excellent interpersonal skills;

Strong communication skills, possessing the ability to engage and motivate a wide range of stakeholders and at various levels.

 

Language Requirements:

 

Fluency in written and spoken English and Thai.

Interested candidates should submit applications online with UN Personal History Form (P11) by 28 January 2018.

https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=13964

This position is open for Thai nationals only.

Only short -listed candidates will be notified.

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org