สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่การตลาดผู้บริจาคสำคัญ/หน่วยงาน (Key Account Fundraiser)

เจ้าหน้าที่การตลาดผู้บริจาคสำคัญ/หน่วยงาน (Key Account Fundraiser)

รับผิดชอบการระดมทุนกับผู้บริจาคสำคัญ (Key Account) ที่เป็นบุคคลหรือองค์กร โดยการวางแผนการทำงานและติดตามผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับดำเนินการรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริจาคกลุ่มดังกล่าว รวมถึงการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

  • อายุ 30-36 ปี เพศชาย
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ มีความคล่องตัวด้านการเดินทางติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการสื่อสาร การพูดโน้มน้าว และรับมือข้อโต้แย้ง
  • หากมีประสบการณ์การตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์รายใหญ่ (Key account) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org