สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

นักสังคมสงเคราะห์

นักสังคมสงเคราะห์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเด็ก (Advocacy)

- ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเด็ก

- ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการครอบครัว

- รับผิดชอบพัฒนาเด็กทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต

- ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ที่หมู่บ้านเด็กในเรื่องของการพัฒนาเด็ก

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ หรือคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

- มีประสบการณ์ในการทำงานอยางน้อย 3 ปี

- สื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- หากเคยทำงานด้าน NGO เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวมาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org