สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ อาวุโส

เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ อาวุโส

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ติดตาม กำกับดูแลงานการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมถึงการมีงานทำของเด็กและเยาวชน

- ศึกษาพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

- แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

- ให้คำแนะนำแก่แม่ และเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ

- ติดตามและอัพเดทฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือประสบการณ์ทำงาน NGO

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี

- มีประสบการณ์ในการทำงาน NGO เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org