สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Senior Clinical Manager, based in Ratchaburi Thailand

Job Title:     Senior Clinical Manager

Location:     Ratchaburi, Thailand

 

Background/IRC Summary:

Background/IRC Summary: The International Rescue Committee (IRC) responds to the world’s worst humanitarian crises, helping to restore health, safety, education, economic wellbeing, and power to people devastated by conflict and disaster. Founded in 1933 at the call of Albert Einstein, the IRC is at work in over 40 countries and 26 U.S. cities helping people to survive, reclaim control of their future and strengthen their communities. The IRC has been operating in Thailand since 1975 and currently provides assistance to displaced persons in Tak, Kanchanaburi, Ratchaburi and Mae Hong Son provinces.

 

Job Overview/Summary:

IRC provides primary health care and environmental health services in several refugee camps in Thailand. Primary health care services work to maintain low morbidity and mortality rates, while increasing the capacity of refugee-trained health care workers to provide curative and preventive treatment. IRC and community-based partner organizations also lead provision of clinical services in the camps, including reproductive health services and neonatal care. Clinical services include out-patient department (OPD) and in-patient department (IPD) care; laboratories supporting IPD/OPD and reproductive health clinics; pharmacy services for essential drugs; community health education, and mental health care. Environmental health services aim to create a healthy living environment for refugees living in the camps through the provision of quality water and sanitation facilities, leading efforts to improve access to chlorinated water, sanitation, and hygiene in the camps.

 

Under the direct supervision of the Field Coordinator, the Senior Clinical Manager is responsible for provision of clinical consultations of complicated cases, decisions on referrals, planning and organizing refresher trainings for clinical, reproductive and child health (RCH) and other refugee health workers, and monitoring of clinical services to improve / maintain the quality of clinical services provided by the refugee health workers in Tham Hin temporary shelter (refugee camp). The Senior Clinical Manager will provide supervision, on-going coaching, and technical support to Clinical Manager, Senior Pharmacy Supervisor, Senior Reproductive and Child Health Officer, Laboratory/HIS Supervisor, Senior Environmental Health Supervisor, and Referral Officer. He/she will develop/monitor assigned budgets, spending plan, and approval of program expenses according to authorization schedule in order to ensure donors obligations. In addition, the Senior Clinical Manger will assist in disease surveillance activities, outbreak investigation and response, on-time data verification of Health Information System (HIS) reporting as necessary. In addition, the Senior Clinical Manager will provide supervision of the Clinical Manager (based in Ratchaburi) and oversight of health services and activities in Ban Don Yang temporary shelter (refugee camp) in Ratchaburi province. The Senior Clinical Manager also provides technical support to the IRC’s overall health program in coordination and collaboration with the Senior Health Coordinator (based in Mae Sot.)

 

Major Responsibilities:

  • Provide ongoing consultation to severe and complicated cases from Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD), Antenatal Care (ANC), Postnatal Care (PNC) and delivery room in camp clinics, provide screening for referral cases, and facilitate the referral processes. Ensure the correct diagnosis and treatment provided according to guidelines in all health facilities.
  • Provide ongoing coaching, bedside teaching and in-service training and supervision to clinical and RCH staff in the OPD, IPD and reproductive health clinics. Assess training needs of health program staff, community health workers, develop training plan, and provide refresher trainings, including and supervise camp- based laboratory and midwifery refresher training in accordance with needs assessment.
  • Conduct regular visits to Thai hospitals to ensure patients are receiving appropriate treatment and to discuss ongoing medical and palliative care for patients with chronic illnesses.
  • Provide ongoing monitoring and evaluation of the knowledge and skills of clinical and RH staff, community health workers and provide feedback to improve identified gaps.
  • Review and verify weekly and monthly Health Information System (HIS) reports and registers, provide feedback to HIS staff, and follow up with camp staff on information needed. Participate in communicable disease surveillance, outbreak investigation and response activities according to requirement of MOPH guidelines.
  • Ensure quality of laboratory services at the camp clinic.
  • Participate in communicable disease surveillance, outbreak investigation and response activities according to guidelines and recommendations of Ministry of Public Health (MOPH) as needed.
  • Ensure the utilization of drugs and medical supplies are in line with protocols and ensure drugs and medical supplies in camp clinics. Provide technical oversight in reviewing monthly consumption patterns, approving monthly requisition, and facilitate the procurement of drugs and medical supplies.
  • Ensure communication between Community Health Supervisor and Environmental Health Supervisor in conducting hygiene promotion activities.
  • Provide supervision and technical support to the staff under supervision, monitor and evaluate team performance, and provide regular feedback and guidance through regular interaction/consultations, including providing supervision and oversight of the Clinical Manager based in Ratchaburi province.
  • Perform staff evaluations (performance review) for staff under supervision in a timely manner, including identifying training and staff development opportunities/needs.
  • In coordination with the community health team, supervise the planning, implementation, and analysis of surveys and serve as a focal point when needed.
  • Develop work plan, monitor the progress of services to ensure quality care and verify that program indicators and targets are met in order to ensure the quality of services. Ensure adequate and timely reporting on program activities to IRC management staff, program partners, and donors.
  • Monitor assigned health program budgets and spending plan to ensure expenditures are on track and utilized according to donor requirements and regulations, and approve program expenses according to the authorization schedule. Assist the Field Coordinator in donor reporting and developing new or revised budgets as necessary.
  • Coordinate and support the Senior Health Coordinator (based in Mae Sot) on new program design and development.
 •  Perform other duties as assigned by the supervisor.

 

 

Key Working Relationships:

 Position Reports to: Field Coordinator
 

Job Requirements:

Education: Bachelor of Medicine-Bachelor of Surgery (MBBS), Doctor of Medicine (MD). Master of Public Health (MPH) or higher degree in related field a plus but not essential.

 

Work Experience: Minimum 5 years working experience, of which at least two years in clinical care, care of pregnant women and delivery, and training of health staff, preferably in a primary care setting. Previous work experience in reproductive health in a refugee setting or in developing country is a plus.

 

Demonstrated Skills and Competencies:

 

 • Experience working in partnership with local and community-based partners in health services delivery.
 • Strong budget management skills and experience in managing government grants and privately-funded projects. Project design and development experience is a plus.
 • Experience in managing and mentoring multicultural staff and ability to manage sizeable multi-cultural team delivering assistance involving a wide array of program stakeholders.
 • Strong interpersonal and communication skills, both oral and written.
 • Strong writing and analytical skills, including ability to communicate technical matters to a range of audiences.
 • Competent in Windows, MS office programs, emails and relevant health database (HMIS, DHIS etc.).
 • Professional demeanours.
 • Experience in implementation of communicable disease outbreaks investigations and response.
 • Able to travel on a frequent basis.

 

Language Skills: Fluency in English. Burmese, Thai, or Karen is a plus.

 

 

Working Environment: The position will be based in the IRC office in Ratchaburi, with frequent and regular travel to the refugee camps (Than Hin and Ban Don Yang), and the Thailand-Myanmar border area.

 

HOW TO APPLY:

Application letter and most recent CV in English stating qualifications and experience should be submitted to the IRC Human Resources Department at Thailand.HR@rescue.org

 

All applications will be treated confidentially and not returned. The IRC considers all applicants on the basis of merit without regard to race, national origin, religious beliefs, sexual orientation, age, marital status or physical or mental disability. The IRC is an equal opportunity employer.

APPLICATION DEADLINE : 4 December 2017

 

                                                                               

Contact : Thailand.hr@rescue.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org