สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้ประสานงาน 1 ตำแหน่ง* Close

คุณสมบัติ  จบการศึกษาปริญญาตรี

บุคลิกภาพ  ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม

               มีความสนใจด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเพื่อชุมชน

               มีความสนใจด้าสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

               มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาได้ดี

               กระตือรือร้น มีความยิดหยุ่น

               มีวินัย รู้จักการวางแผนการทำงานและทำงานได้อย่างมีระบบ

               มีความรับผิดขอบ อดทน มุ่นมั่นแก้ไขปัญหาได้ดี

               มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

ความสามารถพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  word , Excel, Powerpoint lllustor ,Photoshop

Contact : friendsofriver2015@gmail.com / Tel 02-390-1977

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org