สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย)

 

JOB TITLE: Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย)

DEPARTMENT: Office of External Relations and Policy Coordination

 

TEAM PURPOSE: ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม ให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการศึกษา
 • ประสานงานและสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม
 • มีส่วนร่วมในการริเริ่มและนำเสนอโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัย ที่สอดคล้องเหมาะสมและกับนโยบาย
 • ติดต่อ ประสานงาน เตรียมการและอำนวยความสะดวก การจัดประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ประสานและติดตามความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันทั้งในและนอกสถาบันฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัยเชิงปริมาณ
 • มีประสบการณ์: 0 - 3 ปี ในด้านการวิจัย สถิติ การวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการข้อมูลเชิงปริมาณ และงานด้านกระบวนการยุติธรรม
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระดับดี
 • มีทักษะ/หรือ/สามารถเรียนรู้โปรแกรมคำนวนทางสถิติ เช่น SPSS LISREL

HOW TO APPLY

Interested applicants are required to send in the following documents to hr@tijthailand.org

 • Cover letter
 • Resume

Please indicate in the Subject Title: Application_ Project Coordinator-Stats

Or should you need any further information, please contact us via e-mail or phone at 02 118 9400

Or visit our website at http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

Closing Date: 19 November 2017

 

 

 

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org