สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

รับสมัครที่ปรึกษาระดับชาติว่าด้วยการประเมินขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำแล้ง

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) กิจกรรมการบริหารจัดการภัยแล้ง มีความประสงค์จะรับสมัครที่ปรึกษาระดับชาติว่าด้วยการประเมินขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำแล้ง (National Consultant on Capacity Needs Assessment) ดังมีรายละเอียดขอบเขตการปฏิบัติงาน (Terms of Reference: TOR)

 การสมัคร

 ให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน พร้อมหลักฐานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาอีกจำนวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด ส่งไปยัง 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กรมทรัพยากรน้ำ

๑๘๐/๓ ถนนพระรามที่ ๖ ซอย ๓๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๖ (ติดต่อ นายเอกรัตน์ อาชีวะ หรือ นางสาวศุภธิดา พานิชปฐมชัย) โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๐๕

หรือ  Email: turake@yahoo.com ; suphathida_boa@hotmail.com

 

Contact : turake@yahoo.com ; suphathida_boa@hotmail.com

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org