สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

HR Management Consultant

สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีขอบเขตของงานสรุปโดยย่อดังนี้

  1. ศึกษาและประเมินคุณภาพของนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่โคเออร์ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  2. จัดทำรายงานสรุปพร้อมทั้งนำเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มาตราฐานที่เหมาะสมกับขนาดและวัตถุประสงค์ขององค์กร
  3. ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารโคเออร์
  4. จัดอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน การบันทึกเวลาทำงานตามโครงการ (Timesheet) การประเมินผลงาน และ ข้อบังคับ / กฎหมายที่ควรทราบ
  5. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโคเออร์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงเยาว์ ปองจำเริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)  โทรศัพท์: 02-681-3900

 

Contact : nongyao@coerr.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org