สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน /บัญชี

 1. รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน /บัญชี

-------

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักพัฒนา

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 2. อายุไม่เกิน 35  ปี
 3. สามารถโปรแกรมไมโครซอฟท์ได้ดี
 4. มีความคล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในด้านบริการ

บทบาทหน้าที่

 1. ติดต่อประสานงาน
 2. บันทึกรายรับรายจ่ายเงิน /ออกใบเสร็จรับเงิน
  3. สามารถจัดระบบเอกสารระบบเกี่ยวกับการเงิน/บัญชี
 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และส่งประวัติการสมัครมาได้ที่

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักพัฒนา จำกัด

เบอร์โทรศัพท์  081-3554184, 026911217

อีเมล์ : ngocredit@gmail.com 

--------

หมายเหตุ : เงินเดือน 13,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org