สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Consultant Evaluator: Programme on capacity building for peace in the Southern Border Provinces of Thailand

Minority Rights Group and the People's Empowerment Foundation are seeking an experienced evaluator or team, to carry out an evaluation of a programme on capacity building for peace in the Southern Border Provinces of Thailand.

Final Evaluation – Terms of Reference and call for Expressions of Interest

Civil Society Organisations: Enhancing CSOs’ Contribution to Governance and Development Processes in Thailand

Deadline for application: 20th November 2017 12 midday GMT

1. Background of the project

This project aims to build the capacity of civil society organisations based in the 3 southern-most provinces of Thailand (Pattani, Yala and Narathiwat) to contribute towards peacebuilding based on respect for rights and in particular for minority rights.  The project operated through making significant grants c.€30,000 per organisation) to carry out peacebuilding, participation or rights based projects.  The organisations learnt by doing through these projects. It also supported capacity building through training, mentoring and peer to peer support.  Finally it offered some advocacy opportunities to those involved. The project was conceived at a time of cautious optimism concerning peace talks regarding the Southern Border Provinces (SBP). However, continuing attacks by militants and continuing high military presence and linked military actions have been challenging to some planned project activities.

The project was implemented by MRG (based in the UK) in partnership with Bangkok based Peoples’ Empowerment Foundation (PEF) which opened an office in Yala with two local staff based there.  The project began in February 2015 and will end at the end of January 2018. It is hoped that the appointed evaluator will be able to attend some final programme events during December 2017 and January 2018.

More information about the project can be found here.

The results planned for the project were as follows:

Overall objective: To contribute to peace-building in the Southern Border Provinces by empowering Thai CSOs representing marginalised communities to make their rights and demands heard.

Specific Objective: To build the capacity of Thai CSOs to mobilise their communities to work together to increase their participation in reconciliation and decision-making processes

OVIs

90% of participating CSOs actively work with their constituent communities to participate in reconciliation and decision-making processes

Members of local communities and existing student networks work to participate in reconciliation and decision-making processes by attending public forums and strengthening existing network ties in initiatives organised by CSOs

Planned Results

R1: CSOs representing marginalised groups are equipped with the tools to meaningfully engage in peace-building processes.

R2: Strong networks are established to share information and promote effective, united advocacy for issues of common concern

R3: Interfaith dialogues and public forums at community-level foster tolerance and advocate for the interests of communities at national and international levels through networks.

A copy of the full project logframe is also available on request.

2. Evaluation Objectives

The objectives of the Final Evaluation are:

  1. Assess the relevance, efficiency, effectiveness, sustainability and impact of the project in relation to the objectives and supporting outputs set out in the proposal documentation
  2. Provide MRG and PEF with an opportunity for ‘structured evaluative learning’, with the aim of learning from the design and implementation process.
  3. Based on the findings of the evaluation, develop a set of suggestions and key recommendations for future and continued MRG and PEF activities. Also make recommendations to any other stakeholders as appropriate.

3. Key evaluation questions

Referring to the project documentation, did we complete all of the activities as planned to a reasonably high quality? What problems were encountered at this level? How did changes on the ground in SBP, and Thailand more widely, affect our plans and was our reaction and changes to plans appropriate and timely? How did any problems affect the activities and to what extent were they overcome?

Outcome level

Where completed as planned, did the activities contribute to the planned results? Where this was so, refer to evidence. Where not so, what factors intervened and explain how they impacted. Suggest ways that MRG, PEF and grantees tried to overcome any problems and how successful this was (or not). Document any changes in the external environment that may have helped or hindered the project. Discuss the extent to which they were foreseeable and the extent to which the programme design took into account foreseeable risks and context changes. If there were any unplanned results (positive or negative) explain what these were and how they came about.

Impact level

Make an assessment as to whether the results achieved are likely, over the longer term to achieve or contribute to the achievement of the specific objective of the project and comment on whether this is likely to be sustained. If it is unlikely that all or part of the purpose will be achieved, or even if achieved, may well not be sustained, why is this and is this something that could have been foreseen or overcome?

Additional evaluation questions:

  1. What effect has the project had (if any) on the capacities of those trained and supported to represent the rights and interests of their communities through participation in peace building dialogues and advocacy campaigns? What input have other organisations or individuals had in supporting and developing partners’ and trainees’ capacities in addition to or alongside MRG and PEF’s input?
  2. What impact has any increase in capacity had in terms of grassroots communities represented? Are such communities aware of projects and can they report any benefits as a result?

4. Key deliverables

  1. Evaluation workplan/inception report
  2. Preliminary findings ( max. 5 pages) at mid-term of the evaluation period
  3. Final evaluation report (min 20 pages, max 35 pages excluding annexes – including 2-3 page executive summary)

5. Experience and expertise required

* Extensive knowledge and experience of working on minority rights, reconciliation, peacebuilding including knowledge of relevant debates and international standards

* Very good knowledge of Thailand (recent events, politics, governance, social issues, gender, security)

* Experience of comparable evaluations and strong track record of evaluations carried out on projects with similar elements

* Familiar with and able to comply with all EU evaluation requirements

* Ability to speak, read and write both Thai and English, knowledge of Melayu will be an advantage.

* Experience of carrying out or evaluating training, capacity building, advocacy and work with smaller NGOs in difficult contexts.

* Travel to visit the office in Yala and grantees in Pattani and Yala will be necessary for this evaluation as well as, if security permits, travel to meet with some potential beneficiaries in communities in the SBP.

The evaluator will need to be independent of MRG and project partners, its donors, the project targets and participants and will need to demonstrate that no perceived or actual conflict of interests would arise during the evaluation.

6. Report submission, timetable and budget

The evaluation field work should be carried out between November 2017 and April 2018. An inception report should be submitted within one month of contract signature, a 5 page statement of preliminary findings should be submitted no later than 30th March 2018, a draft evaluation report should be submitted no later than 30th April 2018. MRG, PEF and grantees will submit comments within 10 working days and the final report responding to all comments must be submitted by end of May 2018. The evaluation team will then submit a translation of the report into Thai by the end of June 2018. The evaluator/members of the evaluation team may also be required to participate in a recorded interview discussion about the evaluation to create an audio record or podcast which will be available on MRG’s website to make the evaluation findings available in more accessible ways.

The budget for this piece of work including the evaluators’ fee(s), all travel, communication,interpretation/translation, insurance and other costs is in the region of €3,500.

7. How to apply

If you are interested in being considered for this opportunity, please send the following to claire.thomas@mrgmail.org by 12 noon GMT 20th November 2017.

* Brief (max 4 page) CVs of all evaluation team members

* Cover letter – indicating relevant experience and knowledge and how you meet the candidate requirements

* Workplan including methodology, timetable, budget for the evaluation including brief assessment of security context and plans for country visit.

* At least one, but if possible two, similar completed evaluation reports.

* The names and contact details of 2 references who can speak to your team members’ relevant experience and suitability.

Contact : claire.thomas@mrgmail.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org