สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Consultant to undertake Final Evaluation for EASE, I-LIFT, and Qualcomm Projects(Re-announcement)

Terms of Reference

Consultant to undertake Final Evaluation for EASE, I-LIFT, and Qualcomm Projects (Revision Scope of Work)

Background

The EASE (Ensuring Appropriate Safeguarding for Emigrant and Trafficked Children) and I-LIFT (Improving Legal Institutions and Follow-up of) project build on an initial 2015 emergency response to the influx of trafficked and smuggled families from Myanmar and Bangladesh to Thailand’s southern provinces. This rapid response from May to December 2015 contributed to initiate a long-term programming design through shelter and beneficiary assessments, relationship strengthening with key government offices and shelter staff, and piloting protection and education interventions. EASE project aims to continue this initial response, developing sustainable capacities and systems within the shelters that house migrant families, and advocating for long-term policy change that will ensure the best interests of children and their families, whilst I-LIFT keens on improving trafficking victims' access to judicial proceedings and advocating for the rights of trafficked Rohingya from Myanmar and Bangladesh to have protection - from abuse, exploitation, and re-victimization.

In partnership with Human Rights and Development Foundation (HRDF), Save the Children has carried out the collaboration to deliver quality services regarding legal assistance to the trafficked children who are our targets. Since 2016, Save the Children has worked closely with HRDF and shelters to provide legal assistance and psychosocial support. This includes support during judicial proceedings (pre-trial, trial, and post-trial phases) in Suratthani Welfare Protection Centres’ for Survivors of Trafficking in Persons. This trial case is known as the Hua Sai case.  

In early 2017, Save the Children received some additional small funding from Qualcomm to further develop Education in Emergencies program for displaced children residing in shelters. The objective was to strengthen institutions responsible for children residing in shelters in Thailand and for them to have access to safe learning environments and trauma sensitive education services.

Save the Children signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Department of Anti-Trafficking in Persons (DAT), the Office of the Permanent Secretary, and the Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) for the Collaboration to Support the Activities to Protect Child Victims of Human Trafficking. The official agreement emphasizes collaboration between Save the Children, central government, and all shelters for trafficked victims. The endorsed MoU highlights key outcome on improving the standards of care and protection for victims of trafficking, particularly children, in all shelters through the Save the Children Child Safeguarding policy.

Purpose and scope of this consultancy:

Save the Children intends to conduct a final (external) evaluation of EASE, I-LIFT, and Qualcomm project to generate substantive evidence based knowledge by identifying good practices and lessons learned from intended impact and unintended consequences of the project interventions (Result Framework in Annex I). This evaluation is intended to assess the extent of change that has taken place in the lives of targeted children, quality of service provided, related policy and standards and to determine its significance on the well-being of children as well as to assess partnerships among Save the Children, partner organizations and government agencies. The results from this evaluation will be highly useful in providing recommendations for the future project strategy.   The results will also provide baseline information for the next phase of the projects.

 The overall objectives of this consultancy include:

 • Evaluating project performance, including progress and achievements towards the project goal and objectives, the overall impact of the project, including unintended consequences and the factors that influenced change at all levels of the results framework.
 • Measuring and reporting against the project outcome indicators and baseline report to create endline information
 • Consolidating key success stories and lessons learned from the projects
 • Assessing to what extent the project has made impacts to change at policy level and/or advocacy with local and national government

The evaluation should include assessment and discussion around relevancy, effectiveness, efficiency, impacts and sustainability as per the OECD/DAC criteria.

Design and methodology:

An independent consultant will be recruited to lead this evaluation. The project is being implemented in three the Welfare Protection Centre for Victims of Trafficking in Persons in Suratthani, Ranong and Songkla province and two Home for Children and Family in Phang Nga and Ranong province. This evaluation expects to collect information to adequately represent all project locations.

It is anticipated the methodology for this evaluation will comprise:

 • Both qualitative and quantitative data collection and analysis for addressing each of the evaluation criteria. Data will be collected through both secondary and primary sources and will be presented as per sex/age/children with disabilities
 • Methodology will be comprised of the following critical stages: Literature/ Desk review and preparation of evaluation framework; Secondary data collection; Primary data collection; Data analysis; Validation workshop and discussion of findings with key stakeholders; Formulating recommendations.

 Literature/ Desk review

 • Literature review of relevant documentation;
 • Desk review of Save the Children project level documentation, including MEAL reports;
 • Preparation of evaluation framework based on literature and desk reviews;
 • Prepare the primary data collection tools and method through a peer review process;
 • Design secondary data collection process.

Secondary data collection

 • Collection of secondary data from various sources including project level beneficiary data, government data, UN data and other authenticated sources

Primary data collection

 • Survey project beneficiaries, partners and key stakeholders
 • Interviews and Focus Group Discussions with relevant key informants, including community representatives in project locations (including children, people with disabilities), government officials, Save the Children staff, relevant technical and policy advisors, INGO representatives etc.;

Data Analysis

 • Data will be analyzed using qualitative and quantitative data analysis software. Quantitative data analysis will be limited to descriptive statistics analysis (descriptive summaries, frequencies, and cross-tabulation etc).
 • Quantitative data will be segregated as per sex/age/people with disability
 • Data validation has to be done in checking data to ensure that the information gathered from different data sources is clean, accurate and in a standard format.

Discussion of findings with selected experts

 • Findings will be discussed with selected experts in Save the Children before formulating the recommendations.

 Timeframe

The consultant will be required to dedicate an estimated 23 days’ time to this consultancy work during November 2017 - January 2018 period, subject to the requirements and agreements with Save the Children

 

 Schedule and deliverables

 

Deliverables

Timeframe

Remarks

Inception report and work plan

-          Mapping of available data and plan for data collection

-          Draft of evaluation framework

-          Draft of evaluation tools

7 days after confirmation of contract

Desk review process: Save the Children will review and approve the Inception report within 5 working days

Submission of finalized Inception report and planning with Project Coordinator

November 2017

 

Consultations with Save the Children

November 2017

 

 Data collection and consultation with beneficiaries and communities

-          Hiring and training of enumerators

November-December 2017

 

Presentations of preliminary findings to Save the Children

-          Presentation file shared with Save the Children at least 3 days prior to the presentation

January 2018

 

First draft of reports with recommendations in English

Late-January 2018

Save the Children will provide feedback on the first draft within 5 working days

Final draft of reports

-          Evaluation summary report (1-2 page in English and Thai

-          Full report (25 pages maximum excluding appendices) in English and Thai

31st January 2018

The report should meet Save the Children’s Evaluation Report Checklist (Annex II)

Dissemination event

-          Presentation of key findings & lessons learned

-          Action planning

Early February 2018

 

All materials collected in the undertaking of the consultancy process should be submitted to the MEAL team focal point prior to the termination of the contract.

Management of the consultancy:

The consultant(s) will report to EASE/ILIFT/Qualcomm Project Coordinator, with technical support from Children Protection Specialist  and MEAL Coordinator who will provide inputs throughout the evaluation process including on the proposed methodology and data collection tools, analysis and interpretation and recommendations. Furthermore, the Project Implementation team will support logistics and arrangements for field work. Support requirements for tasks such as translation and data entry will be discussed with the successful applicant.

The consultant/s will be responsible for

 • Coordinating the evaluation
 • Developing the evaluation framework, processes and tools
 • Training the data collection team and interpreters/notetakers
 • Overseeing the data collection
 • Data entry and analyzing data
 • Compiling and submitting the evaluation report including documentation of findings, learnings and recommendations for programming

 Consultancy Fee

The consultant(s) is asked to propose the budget. The financial competitiveness of the fee will be considered in the selection process. Costs involved in the research, such as materials, travel and applicable taxes, should be included in the proposed budget.

 Qualifications

 • At least master’s degree in education, research, social sciences or other related field
 • Expertise in qualitative and quantitative research methods
 • Strong qualitative and qualitative data analysis skills
 • Expertise in issues related to child protection and human trafficking is an asset
 • Thai/English language proficiency
 • Ability to work within strict deadlines

Submissions for the consultancy

The submission must address the terms of reference and include:

 • The resume of the candidate
 • A cover letter explaining the candidate’s interest and suitability
 • Experience in conducing evaluation in multicultural, multilingual and sensitive context will be an asset
 • Evaluation plan and budget proposal including research methodology and timeline (5 pages maximum)
 • A detailed budget in USD and THB (including travel and other costs)

Closing date for submissions:  08 November 2017

Please indicate in the subject as “Apply for Consultant to undertake Final Evaluation for EASE, I-LIFT, and Qualcomm Projects_(Name of candidate)”

Only shortlisted candidates will be notified.

 We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse

Contact : hr.thailand@savethechildren.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org