สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation)

 

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานด้านสุขภาพ สิทธิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล

3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล

4. วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และนำเสนอในที่ประชุม

5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตามประเมินผลอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access และ SPSS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะการเขียนรายงานที่ดี

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่พอใช้

6. มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้

7. มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

8. สามารถเดินทางไปติดตามงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

9. หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 02-731-6217 ต่อ 401

Email hr@rsat.info

www.rsat.info

 

Contact : hr@rsat.info / 02-731-6217 ต่อ 401

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org