สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

KAP Survey Consultant -DSI

TERMS OF REFERENCE for

Knowledge, Attitude and Practice (KAP) survey

Disability and Social Inclusion Project in Thailand

Myanmar-Thailand Regional Programme

 

 1. Background
  • About Handicap international

Handicap International (HI) is an independent and impartial international aid organisation working in situations of poverty and exclusion, conflict and disaster. Working alongside people with disabilities and other vulnerable groups, our action and testimony are focused on responding to their essential needs, improving their living conditions and promoting respect for their dignity and their fundamental rights. HI is currently implementing projects in almost 60 countries worldwide, including Thailand.

 

 • Context in which the project takes place

Thailand has a long-standing history in receiving refugees from neighbouring countries even though Thailand is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol and does not have a formal national asylum framework. Myanmar refugees have been hosted on the Thai-Myanmar border for over three decades: currently, about 100,000 refugees live in nine temporary shelters/ camps.

Camp management is controlled by the Thai authorities, namely the Ministry of the Interior, in collaboration with locally appointed Refugee Committees. The European Commission (EC) and the USA are the largest donors supporting actions that address the needs of refugees in the camps. The Committee for the Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand (CCSDPT), comprising 15 NGO members, is a coordinating body that meets on a bi-monthly basis.

Prolonged stay in temporary shelters with limited education, livelihood and other opportunities all contribute to a difficult social environment with protection concerns such as substance abuse, unsafe abortions, domestic violence including Sexual Gender Based Violence and exploitation. Refugees with disabilities often remain excluded from mainstreamed humanitarian services including general information and protection measures in the temporary shelters. The current funding reduction further compromises the protection environment of already very vulnerable refugees. Food, non-food items, shelter, medical assistance, education, water and sanitation and other services continue to be provided by NGOs within the CCSDPT[1] framework authorized by the Royal Thai Government, with UNHCR focusing on promoting an acceptable protection environment and filling certain gaps where possible.

Since early 2012, ceasefires signed between the Government of the Union of Myanmar (GOUM) and the main non-state armed groups have led to a decrease in security incidents in south-east Myanmar. On 15 October 2015, eight ethnic armed groups signed a Nationwide Ceasefire Agreement, which created a platform for further dialogue between key stakeholders and led to the general elections of 8 November 2015. Facilitation of voluntary return started in 2016, when the first group of refugees expressed their wish to return and were accompanied by UNHCR. Nevertheless, this process is still very incipient as refugees feel a lot of uncertainty regarding their future in their motherland.

 

 • About Handicap International in Thailand

HI started working in Thailand in 1982 and first focused its actions on the delivery of mobility and assistive devices to Cambodian and Burmese landmine victims, most of who needed lower limb prostheses. Since 1998, the scope of projects broadened and HI started providing physical rehabilitation services to persons with disabilities, as well as promoting inclusion within mainstream service providers, so far targeting mainly livelihoods, shelter and vocational training actors.

In early 2008, new pilot projects were introduced by HI Thailand in response to recommendations from its headquarters. In particular a disability survey was started in 3 temporary shelters of Tak province to set up a common database, including existing referral services and opportunities. Accessibility works in public buildings and in individual houses were developed. Advocacy and collaboration with livelihood and vocational training services providers to include people with disability was progressively developed. The social inclusion project was implemented in 3 temporary shelters from 2009 and started in Mae Ra Ma Luang and Mae La Oon temporary shelter in 2015. 

 

In Thailand, HI implements four projects at the moment:

 • Mine Risk Education: conducted towards the overall community, with a focus on at-high risk groups; implemented across all 9 temporary shelters;
 • Physical rehabilitation: Physiotherapy and occupational therapy based services and provision of assistive technology; implemented across 5 temporary shelters in Tak and Mae Hong Son province;
 • Disability and Social Inclusion: Inclusion of disability into mainstream livelihood, vocational training and protection services providers, set up of Self Help Groups and physical accessibility across 5 temporary shelters as rehabilitation project;
 • Growing Together: as from June 2016, the regional project “Growing together”[2] supports children with disabilities and their parents and family members and it’s implemented in 5 temporary shelters as well.

 

Under Disability and Social Inclusion, which is in focus for this KAP survey, HI seeks to ensure refugees with disabilities have an increased access to mainstream services, through a three-fold approach:

 • (i) direct support to representative organizations of refugees with disabilities (Self Help Group),
 • (ii) direct support to refugees with disabilities using Triage assessment and personal plan development
 • and (iii) support to services providers: 4 livelihood service providers (3 INGOs - ADRA, COERR, TBC; and 1 CBO (Livelihood Camp Committee (LCC)) and 1 shelter accessibility service provider (Shelter Working Group (SWG)).

 

 • The project in Thailand

Project name

Disability and Social Inclusion (DSI)

Exact location

Five camps namely Mae La, Umpiem, and Nu Po, in western province of Tak, Thailand and Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang camps in Mae Hong Song province, situated along the Myanmar-Thailand Border

Target groups (Beneficiaries)

·         People with disabilities.

·         Caregivers of people with disabilities.

·         Mainstream service providers.

Funding

The project is financed by two donors: UNHCR in Mae Sariang temporary shelters (Mae Hong Son Province) and the Bureau of Population Refugee and Migrant (BPRM) in 3 temporary shelters (iTak province).

 

Project Goal:

Improve inclusive local development and foster self-reliance of refugees with disabilities.

 

The project strives to empower people with disabilities and their caregivers by continuously strengthening Self- Help Groups (SHGs) in temporary shelters. DSI project provides regular capacity building, notably by inviting a well-established Thai Disabled People’s Organization to share experiences, and serve as a role model for ensuring the fulfilment of people with disabilities’ rights through voicing their concerns with respective camp decision makers. On the other hand, through HI’s Personalized Social Support approach, personal plans for refugees with disabilities have been developed. Furthermore, the project has built the capacities of major livelihood agencies (ADRA, TBC, COERR and Livelihoods Camp Committee (LCC) and Shelter Working Group (SWG)) and their national and Camp Based Staff (CBS) to understand inclusion concepts when providing services, which includes setting up a referral system with each agency. Besides, accessibility audit workshops were conducted with ADRA, TBC, SWG and COERR to ensure that their staff understand “universal design”. This allowed as well each agency to understand its responsibility to remove environmental barriers faced by people with disabilities.

 

 • Justification for calling upon a Consultant

The Disability and Social Inclusion project started implementing activities in TAK province in 2009 and in Mae Hong Son province since 2015. Accessibility audits have been carried out during the project with the service providers to identify the main areas of support to enhance accessibility and inclusion and from there tailored activities have been implemented. Talks about Voluntary Repatriation (VolRep) and exit strategies of service providers have promoted more and more a narrative of covering mainly urgent needs and has affected sectors such as livelihoods, which has already decreased services. In light with this preparations in the framework of Voluntary Repatriation, the need for a KAP survey has been identified. This, in order to assess the increase of knowledge and adaptation of practices by service providers and Self-Help Groups, and serve for strategic decision making of the areas where HI should reinforce, by identifying gaps that may pose treats for inclusion of people with disabilities who might wish to return to Myanmar.

In parallel, by not only measuring KAP of service providers with whom the project has worked on, but as well with 2 out of 5 new Camp Based Organizations[3] (CBOs) with whom the project will start working, HI will count with a KAP baseline, and the consultant will be able to undertake a comparative analysis of the impact of DSI work, by analysing results of service providers with whom HI has and has not provided support to. This will contribute for decision-making and advocacy to donors.

By undertaking a KAP survey and having a throughout analysis of the results and recommendations, the project expects to deliver a more targeted support, and be able to adjust approaches and interventions according to the needs of the population and provide recommendations towards the sustainability and long-term effectiveness of the project activities.

 

 1. SCOPE AND OBJECTIVES OF THE SURVEY

 

 • Objective
 • Specific objectives:
 • Expected results of the survey
 • Identify/measure knowledge, attitude and practices (KAP) towards inclusion of people with disabilities from service providers targeted in the ongoing project to identify changes/impact of HI actions and document it.
 • Strengths and weaknesses of the service providers and SHG are identified and analysed, with a view to provide information for strategic decision-making.
 • Practical recommendations are formulated in regards of activities focus or potential areas of work with CBOs in terms of inclusion and accessibility.
 • A set of clear Lessons Learnt / Good Practices is available.
 • Baseline information on knowledge, attitude and practices (KAP) of 2 potential CBOs to be targeted in a new project phase, in regards to inclusion of people with disabilities is documented.
 • A comparative analysis of the impact of DSI work is developed by comparing results of the service providers with whom HI has worked with and those potential ones.

 

 1. METHODOLOGY

The exact methodology should be proposed by the consultant/s in the application documents.

The KAP survey will be participatory, taking into account the opinions of the different targeted actors and compare the results against the baseline findings of accessibility audits, as well as to set a baseline for new service providers targeted.

The methodology should include but not be limited to the following:

.

Quantitative data will be collected through individual questionnaires[4] with staff of 5 targeted service providers; this will be complemented by qualitative data collected through direct observation (photos/videos as testimonies of accessibility) and during focus group discussions with service providers’ staff and Self-Help Groups’ members, and if relevant by semi-structured interviews with SHGs’ members. The sampling techniques and target groups will be developed further by the consultant, based on an existing draft in order to be representative according to the existing sampling frame.

The consultant will finalise the KAP Protocol[5], building on the existing draft.

The technical feedback on the tools and outcome will be delivered by the DSI Project Manager and the relevant Technical Advisors as well as from target groups after testing the questionnaires.

 

Desk phase

 • The consultant will review existing project documents. On this basis, the consultant/s will refine and finalise:
  • The survey protocol;
  • The data collection tools: questionnaire, focus group guide and semi structured interviews guide;
  • Set the data entry form;
  • Coordinate the translation of the tools from English to Karen;
  • Prepare the surveyors training and materials;
  • Gather and analyse secondary data;
  • Define a detailed working plan including the list of stakeholders to meet during field phase
 • These elements will be combined in an inception report. HI team will validate the inception report.

 

Field phase

 • Organize and provide the KAP training for surveyors with the DSI team. The surveyors are HI Camp Based Staff, but the training will be delivered to Project Officers who will replicate the training
 • Coordinate the data collection process and perform quality checks of the data entered (HI will support with one person to perform data entry).
 • Preliminary report writing on findings, analysis and recommendations.
 • Submission for initial comments and feedback from HI Mae Sot team.
 • Organise a workshop to present the findings to the service providers involved in the KAP with the aim of clarifying details & issues and soliciting further input and feedback.
 • Organise a debriefing workshop with HI team, to present the findings with the aim of exchanging, and sharing feedback.
 • Update & revision of preliminary report based on the feedbacks.
 • Submission of a final survey report to HI.

 

The evaluator will make a detailed methodological proposal in accordance with the time and the budget available.

At the end of the field mission, the evaluator will present the initial results and recommendations to the team for discussion. On the basis of these discussions, the consultant will draft a summary report and send it to the Mae Sot team.

The HI teams will provide any feedback on this report within five working days.

In addition to the summary report, the consultant will submit a full final report of 50-page maximum.  

 

 1. DELIVERABLES
 • Produce an inception report in English, including all proposed tools to be introduced at the end of the desk phase. The inception report will have to be validated prior launching the field phase. This includes the final KAP Protocol including all the data collection tools and training materials.
 • Organize a restitution presentation/workshop to HI including an analysis of the findings and a set of recommendations. During this workshop, the consultant will also provide detailed explanation of the methodological assessment tools used. A PowerPoint presentation will be produced by the consultant. The consultant will develop a preliminary findings presentation in Power Point that should include the following:
 1. Key points from draft report outline;
 2. A detailed explanation of the methodology used and timeframe;
 • A detailed explanation of the methodological assessment tools used;
 1. A preliminary findings/results of the survey;
 2. Recommendations.
 • A Preliminary report (in English) incorporating the feedback from the debriefing workshop.
 • A Final Report (50-pages maximum) in English within 1 week after completing field data collection. The final report will include relevant comments from HI on the draft report. The final report should be divided into the following sections:
  • Executive summary of KAP findings;
  • Introduction to the context;
  • KAP survey methodology, including selection and sampling methods, and explain any constraints and challenges encountered, and strategies used to overcome them;
  • Detailed key findings and conclusions;
  • Recommendations;
  • Appendix – all data collection tools;
  • Data base(s);
  • List of persons met during the survey process and salient points of the meetings.

 

All reports will be delivered in English and the report will be introduced in soft copy and 3 hard copies.

Within the report confidentiality will be respected when representing personal information. A consent form need to be used prior taking any photo used will have HI permission form completed, any inclusion of pictures of children will have the statement within the document…. “All names & information about the location of children and family privacy in conformity with HI Child Protection Policy”

 

NB: For reasons of confidentiality, the survey report remains the intellectual property of HI exclusively.

 

 1. BUDGET

Maximum budget available for the assignment is 6,000 US$.

 

 1. TIMELINE

The survey mission should start beginning of November 2017. The final deadline for the submission of the finalized KAP survey report is 11th of December 2017.  The mission will be planned in accordance with the project team (HI and partners) and dependent on activities planned for the proposed timeframe.

 

 1. PROFILE OF THE CONSULTANT

The KAP survey can be carried out by an expert or a team of experts/ support staff.

If a team of experts is selected, the evaluation will be put under the responsibility of one team leader chosen among the team of experts. This person will ensure all communication with HI Thailand office and will be the sole responsible party for managing the organization of the needs assessment.

The expert or team of experts should combine the following skills, experience and knowledge:

 • Background in disability, or other vulnerable or marginalized groups, preferably with a working knowledge on civil society organizations.
 • Experience in conducting KAP surveys.
 • Experience working with Thailand actors, stakeholders preferably with actors assigned to temporary shelters along Thai-Burma border.
 • Experience and/or knowledge in refugee contexts.
 • Excellent spoken and written English.
 • Knowledge of Karen is an asset.

 

 1. FORMALITIES

Proposals from interested consultant(s) should include:

 1. Letter of expression of interests (compulsory);
 2. Technical proposal (compulsory) including the survey design and methodology, data collection and analysis, activities e.g. finalization of protocols and tools and training delivery, and confirmed timeline (suggested timeline attached) considering contextual limitations (see enclosed below);
 3. Financial proposal (compulsory) for the KAP survey. All costs related to the survey without exceptions should be figured into the financial plan of a consultant, including consultancy fees, domestic and international travel if needed, visa, accommodation, interpreters, per diem, logistics, organization of workshops, etc. (transportation from Mae Sot to the refugee shelters will be provided by HI);
 4. Curriculum vitae (compulsory) detailing a consultant’s preparedness, experience & expertise in KAP surveys and disability work; reference of previous assignment done or sample of work accomplished;
 5. Registration certificate (copy (compulsory));
 6. 3 references of which 2 should be from a previous KAP survey experience;
 7. List of relevant documents requested for the contractual process in case of selection (Passport, insurance, fiscal registration…).

 

For NOTE - Camp/ field visit limitations:

 • No entry to the camps without camp-pass permission;
 • No camp visit during Bank Holidays (5th and 11th of December);
 • No work/interviews on the weekends at the temporary shelter level;
 • Mae La is 45 minutes from Mae Sot; Umpiem Mai and Nu Po camps are about 2 and 6 hours from Mae Sot- accommodation at Umpang (mid-way for both camps), Mae Ra Ma Luang and Mae La Oon are 6 to 8 hours from Mae Sot, there is a HI´s guesthouse, where a consultant can stay for the week in order to cover both temporary shelter; some key stakeholders have their main offices in Mae Sariang, 4 to 6 hours away from Mae Sot and on the way to MLO and MRML.

 

Evaluation of the proposals/ applications will be made through a selection committee through two phases:

 • Administrative selection: checking for completeness of application (all 7 items listed above and 5 minimum as compulsory).
 • Technical selection: criteria to select the best application will be based on the quality of the technical proposal, competitive financial proposal, human resources skills and previous experiences, demonstrated expertise of the applicant.

Incomplete applications will not be taken into consideration for technical selection.

 

The deadline for submission of proposals is the 27th of October 2017 at midnight Thailand time.

 

Proposals should be submitted to the following email: bbpdsimgr@thailand-hi.org and operations.coordo@thailand-hi.org

Only candidates who passed the administrative selection will be taken into consideration for a technical assessment and will be afterwards notified on final decision. Selected applicants may be invited for a (phone/skype) interview.

HI reserves the right to contact the applicants for further information before the final selection of the selection committee.

 

 

“Handicap International is committed to protect the rights of the children and opposes to all forms of child exploitation and child abuse. HI contractors must commit to protect children against exploitation and abuse”.

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org