สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Technical Service for Helmet Observation for the three-year 7% Project

 Terms of Reference

 Technical Service for Helmet Observation for the three-year 7% Project

Background

 According to the WHO, Thailand has the 2nd most dangerous roads in the world over 2,600 children die and more than 72,000 are injured on Thailand's roads every year. However, only 7% of children wear helmets when riding motorcycles, even when their parents do. The 7% Project, in partnership with AIP Foundation, was piloted this past year and will continue for an additional three years. Scaling up for the second year of the project is taking place in Bangkok which covering North, South, East and West of Bangkok Areas.

 

2016-17

2017-18

2018-19

Semesters:

May-Sep

Oct-Mar

May-Sep

Oct-Mar

May-Sep

Oct-Mar

Phase 1: 100

 

 

 

 

 

 

Phase 2: 200

 

 

 

 

 

 

Phase 3: 400

 

 

 

 

 

 

Phase 4: 500

 

 

 

 

 

 

TOTAL SCHOOLS:  1,200

Purpose of Work

This service team will film the observations and conduct the assessment of students’ helmet wearing for the intensive targeted schools based on the project methodology and agreement with Save the Children 7% Team.

Scope of Work

In close coordination and consultation with the Project Implementation team, the Technical service team is expected to undertake the following main tasks:

 1. Submit all data, including video files, datasets and analysis in Excel format, of each observation
 2. Fieldwork reports of helmet observational survey in English (a template will be provided)
 3. Helmet survey finding presentation to the 7% Project team
 4. Submit the final results combining all dataset and observation analysis, including trend analysis in English

Expected Deliverable Outputs and Milestones

                                       Deliverable Outputs

             Timeframe

1.     Submission on Work Plan and Methodology Design  

 Within 7 days after signing the contract

2.    Data Collection & surveying

15 November 2017 to

31 March 2018

 1. Submit all data, including video files, datasets and analysis in Excel format, of each observation

By the end of March 2018

 1. Fieldwork reports of helmet observational survey in English

April 2018

 1. Helmet survey finding presentation to the 7% Project team

 

May 2018

 1. Submit the final results combining all dataset and observation analysis, including trend analysis in English

 

May 2018

 Period of Engagement

 The service period is from 15 November 2017 to 15 May 2018

Qualifications and Profile

 • Thai organization which has strong background on research and survey
 • Have experience in doing helmet observation
 • Have their own teams and assets: video cameras, computers for data analysis
 • The 7% Project team meetings are upon request
 • Ability to work independently and meet tight deadlines

Management of Work

The researcher team will be directly reporting and be accountable to Child Safety and DRR Project Coordinator based in Bangkok who will approve all outputs or documents developed by the consultant, related to the consultancy engagement. Also ensuring the quality of the observation survey results by Child Safety & DRR Specialist and Senior Bangkok Field Coordinator.

Budget

The researcher team is requested to submit the proposal, work plan and detailed budget with their application letter. The financial competitiveness of the fee will be considered in the selection process.

Submission for the work

The submission must address the terms of reference and include:

 • Name and contact details of applicant
 • Resume of the lead consultant
 • A cover letter outlining the relevant experience and expertise of the consultant and initial ideas on the approach to be taken the achieve the consultancy objectives
 • A draft summary proposal of the consultancy scope, design, methods, and implementation approach (maximum 5 pages)
 • A detailed quotation/budget plan in THB

Closing date for submissions:  29 October 2017

Please indicate in the subject as “Apply for Technical Service for Helmet Observation for the three-year 7% Project_(Name of candidate)”

Only shortlisted candidates will be notified.

“We need to keep children safe so our selection process reflects our commitment to the protection of children from abuse.”

Contact : hr.thailand@savethechildren.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org