Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ระดมทุน (Public fundraiser)

Back

Organization : ActionAid Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Oct 2017
View : 1747

Deadline : 15 / November / 2017

หากคุณเป็นคนบุคลิกภาพดี มั่นใจในตัวเอง ชอบการพบปะผู้คน มีพลังที่อยากผลักดันให้ประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เราขอชวนคุณมาร่วมงานกับเรา องค์การแอ็กชั่นเอด ในตำแหน่ง

 

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม (Public Fundraiser)

 

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย องค์การแอ็คชั่นเอดเป็นองค์การระดับนานาชาติ ทำงานเพื่อผู้คนมากกว่า 25 ล้านคน ในพื้นที่กว่า 40 ประเทศ เพื่อขจัดความอยุติธรรม และความยากจนให้หมดสิ้นไปจากโลก องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแอ็คชั่นเอดสากล ได้ทำงานกับประชาชน และชุมชนในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยากจน สิทธิมนุษยชนด้าน การศึกษา และการส่งเสริมศักยภาพของสตรี และเยาวชน

 

รายละเอียดงาน

 

คุณสมบัติ

 

สวัสดิการ

 

การสมัครงาน

หากท่านสนใจจะร่วมงานกับเรา ส่งประวัติการทำงานมาให้กับเราทางอีเมล์ Jobs.thailand@actionaid.org หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ทางโทรศัพท์ 02-279-6601-2 ต่อ 103.

 

 

 

 

 

 

Contact : Jobs.thailand@actionaid.org