สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้ประสานงานโครงการ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน

ผู้ประสานงานโครงการ พื้นที่ กทม. :  เพื่อดำเนินงานตามแผนงานโครงการในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขต บางบอน กทม.

Management Line :

รายงานไปยังผู้จัดการโครงการ PR

Specific duties include :

 1. บริหารงานโครงการย่อยฯ ในพื้นที่ กทม. ให้เป็นไปตามแผนงาน และตอบตัวชี้วัดได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ดำเนินงานกิจกรรมในแผนงาน ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการในชุมชน
 3. บทบาททั้งเป็นผู้จัดกิจกรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมกับอาสาสมัคร และสนับสนุนให้อาสาสมัครในโครงการได้จัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 4. จัดเตรียมข้อมูล การขับเคลื่อนงานสุขภาพ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติจากระดับพื้นที่ เข้าสู่วาระการประชุมในคณะทำงานระดับจังหวัด และเข้าร่วมประชุม ให้ได้ผลลัพธ์เป็นบันทึกรายงานการประชุม
 5. ลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาสาสมัครในพื้นที่ (อสส. และอสต.) และหน่วยบริการในชุมชน
 6. ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในพื้นที่ สนับสนุนแก่ทีมถอดบทเรียน ทีมผู้ประเมินภายในโครงการ ทีมผู้ประเมินภายในจาก สสส. และทีมสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
 7. จัดทำรายงานประจำเดือน เข้าร่วมประชุมไตรมาส และรายงานงวด รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับผู้รับทุน (PR) ทันท่วงที
 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications, Skills and Experience Requied :

 1. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคยทำงานหรือร่วมงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ทักษะการสื่อสารที่ดี และการเขียนรายงาน
 5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดย เฉพาะ Excel, Word
 6. ปริญญาตรีขั้นต่ำ หรือเทียบเท่า
 7. เพศชาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact : thitinun.k@wvthailand.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org