สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน

บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน มูลนิธิ โอโซน

ตำแหน่ง            ผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน

เงินเดือน           เริ่ม 30,000.-

พื้นที่การทำงาน   กรุงเทพมหานคร

บทบาทหน้าที่

งานด้านบัญชีและการเงิน

 • วางแผนและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณและรายงานทางบัญชีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนและกฎข้อบังคับของมูลนิธิฯ
 • จัดทำรายงานการเงินและบัญชี เสนอต่อผู้อำนวยการ, คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ให้ทุน
 • จัดให้มีการกำกับดูแล และตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้คำปรึกษาตามระบบ
 • สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ให้ทุน
 • จัดทำเอกสารและนำส่งรายงานการเงินให้กับที่ว่าการเขต
 • จัดทำเอกสารด้านภาษีและนำส่งสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด

งานด้านธุรการและบุคคล

 • ดำเนินงานตามที่คู่มือการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง, คู่มือพนักงานมูลนิธิฯ
 • จัดทำรายงานเงินเดือนและคำนวณภาษี เสนอต่อผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เพื่ออนุมัติทุกวันที่ 22 ของเดือนเพื่อทำจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน และนำส่งภาษีให้กับสรรพากร
 • จัดทำสวัสดิการพนักงานตามที่ระเบียบขององค์กรและกฎหมายได้กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการหรือบุคคล หรือมีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี Quick book หรือโปรแกรมเงินเดือน Payroll จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Duties and Responsibilities: Admin-Finance Manager Ozone Foundation

Position: Admin-Finance Manager

Salary: Start 30,000 Bath

Area: Bangkok

Duties and Responsibilities:

Accounting and Finance

 • Plan and ensure budget for follow up objective of downer.
 • To prepares accounting and finance offer to director, committee and downer.
 • Control and ensure both to consultant system.
 • Support to ensure for accounting form downer.
 • To prepares document about accounting and finance.
 • To prepares tax form.

Admin and Human resource

 • Manage relate to finance, procure and manual of organization.
 • To prepares salary and calculate tax form every month.
 • To prepares welfare into staff.

Qualifications and Experience:

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • At least 5 year experiences with accounting will be an advantage.
 • Experiences with admin or human resource.
 • Experiences to use Quick book program or Payroll program will be an advantage.

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ nuttaprapa@ozonefoundation.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-7026039 มูลนิธิโอโซน

หรือสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ 10 ซอยจันทเกษม(กรุงเทพ-นนท์23) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org