สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม : ประจำศูนย์โอโซนสงขลา

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม : ประจำศูนย์โอโซนสงขลา

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 2 หมู่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ซอย 2  ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130  โทรศัพท์:074-800-243

การรายงาน               : รายงานตรงต่อผู้จัดการศูนย์

อัตราเงินเดือน : เริ่มต้น 13,000

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

  1. วิเคราะห์-ประเมินความต้องการของสมาชิกด้านข้อมูล,ความรู้ และกิจกรรมที่ต้องการ
  2. วิเคราะห์-ประเมินรูปแบบการใช้ยาของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การทำงาน
  3. วางแผนและสนับสนุนการทำงานร่วมกับทีมอาสาสมัครเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการทำงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  5. จัดทำทะเบียนสมาชิก และ จัดทำแผนภูมิพื้นที่และจำนวนสมาชิกที่เข้าถึง
  6. เรียนรู้ ทำความเข้าใจและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบ UIC
  7. สนับสนุนด้านการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับบริการตามสิทธิด้านสุขภาพของสมาชิกร่วมกับทีมอาสาสมัคร
  8. จัดทำรายงานความคืบหน้าการปฎิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและความต้องการการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้งหรือตามความเหมาะสม
  9. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการศูนย์

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ nuttaprapa@ozonefoundation.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-7026039 มูลนิธิโอโซน

หรือสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ 10 ซอยจันทเกษม(กรุงเทพ-นนท์23) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org