สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่แปลภาษา ( Part time )

ประกาศรับสมัครงาน

Adventist Development and Relief Agency Thailand

 

                   โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอด โดยผ่านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน  การส่งเสริมอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพและเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือในการกำเนิดโครงการและรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 1. เจ้าหน้าที่แปลภาษา ( Part time )
  • รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
 2. แปลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แปลใบเสร็จรับเงินขององค์กรภาคี จากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
 • แปลรายงานกิจกรรมขององค์กรภาคี จากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย (สรุปรายงาน และประเด็นสำคัญ)
 • แปลจดหมาย และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น
 • แปลสรุปกฎหมายและนโยบาย จากภาษาไทย เป็นภาษาพม่า (Migrant policy and law : still need to discuss among ECMA team)
 1. แปลภาษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ (ภาษาไทย/ภาษาพม่า)
 • แปลภาษาในการประชุมของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ECMA) และการประชุมขององค์กรภาคี
 • แปลภาษาในการประชุมเวทีเครือข่ายแรงงาน (MRPWG monthly meeting)
 • แปลภาษาในการประชุมเวทีเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น (CBO network meeting)
 • แปลภาษาในการประชุมอาสาสมัครกฎหมายแรงงาน (Paralegal Alumni)
 • ช่วยแปลภาษาในกรณีลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
 1. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคี และให้ความช่วยเหลือองค์กรภาคี หากมีความจำเป็น
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินการขออนุญาตออกนอกพื้นที่
 3. รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการรับรอง
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสาร และแปลภาษา
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี
 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด และทำงานช่วงวันหยุดในกรณีมีความจำเป็น
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MICROSOFT WORD,EXCEL,POWERPOINT ได้เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงบวก
 • ขยัน อดทน และทํางานเป็นทีมได้ดี
 • หากขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 • สามารถเริ่มงานได้ทันที โดยมีระยะเวลาการจ้าง 15 เดือน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 3วัน

 

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่

สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

178/95 ถ.เชียงใหม่-หางดง หมู่บ้านเวิดล์คลับแลนด์ ซ.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

หรือ hr@adrathailand.org

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นี้

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org