สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ (Download ToR)

ผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) ประวัติบุคคลพร้อมรูปถ่าย (Resume) และ MRC Personal History Form (Download Form) มายังสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ ได้ทาง panporn_s@yahoo.com

ระยะเวลาการรับสมัคร 1-15 ตุลาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพรรณพร สุวรรณ โทร 02-2716000 ต่อ 6617, 081-2575721 หรือ panporn_s@yahoo.com

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org