สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

คนทำอาหาร/คนดูแลบ้าน ปัตตานี

ความเป็นมาของโครงการ:

 

หมอไร้พรมแดนประเทศไทย (Doctors Without Borders Thailand) ได้มีส่วนร่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆในการจัดฝึกอบรมการเยียวยาทางจิตใจเบื้องต้นใน 4 จังหวัดด้วยกันเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ได้รวมถึงการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับองค์กรหมอไร้พรมแดนและความเป็นกลางของเรา และได้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกรมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย องค์กรหมอไร้พรมแดนนั้นได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560

 

ทางองค์กรหมอไร้พรมแดนกำลังเริ่มโครงการเพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งรวมถึงบริการทางด้านการแพทย์และกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน และระบบการส่งต่อที่เหมาะสมตามความจำเป็นในพื้นที่ โดยโครงการนี้จะดำเนินการในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส หมอไร้พรมแดน จะทำงานเพื่อเสริมสร้างระบบการบริการสุขภาพจิตที่มีอยู่และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมและการให้บริการทางด้านสุขภาพจิตโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง หมอไร้พรมแดนเป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมือง ไม่ใช่องค์กรศาสนา และไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติหรือเพศ

วัตถุประสงค์หลัก

จัดเตรียมอาหารสำหรับคนไข้และเจ้าหน้าที่องค์กรหมอไร้พรมแดนตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและกฎการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงความต้องการด้านโภชนาการ

ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย และจัดการความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ในความระเบียบเรียบร้อย

ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมอาหารสำหรับพนักงาน
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและกฎความปลอดภัยทุกครั้ง
 • ควบคุมสต็อกอาหารเพื่อขอสิ่งที่จำเป็นให้ทันเวลา และเตรียมรายการช้อปปิ้งและซื้อสินค้าถ้าจำเป็น
 • จัดเตรียมอาหารและเสิร์ฟให้ตรงเวลา
 • เตรียมโต๊ะอาหารให้เรียบร้อยก่อนเสิร์ฟอาหารและทำความสะอาดหลังจากรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • ตรวจสอบความสะอาดของสิ่งอำนวยความสะดวก ภาชนะและอุปกรณ์ทั้งหมด
 • หากปรุงอาหารของท้องถิ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำดื่มในระหว่างวันและตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ออก ทำความสะอาด เติมไส้กรองและขวดน้ำ และเปลี่ยนแบตเตอรี่หากจำเป็น
 • ดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับผิดชอบ
 • จัดเก็บเครื่องใช้และอุปกรณ์ในห้องครัว ได้แก่ จาน ชาม มีด เครื่องครัว ฯลฯ และตรวจสอบให้อยู่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 • รายงานข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดให้หัวหน้า เช่น การสูญหาย การโจรกรรม มีการเสียหาย การเสื่อมสภาพ ฯลฯ
 • ดูแลจัดใส่พัสดุต่างๆ (กระดาษชำระ สบู่ ฯลฯ) ตามความเหมาะสม
 • จัดเตรียมน้ำร้อนสำหรับชงชา / กาแฟและเติมน้ำดื่มเมื่อมาที่ทำงาน
 • คอยตรวจสอบว่าในห้องน้ำมีกระดาษชำระ สบู่ และถุงยางอนามัย
 • ตรวจสอบว่าน้ำประปา (ห้องครัว, ห้องน้ำ, ฯลฯ )เพียงพอในระหว่างการตัดน้ำ
 • ดูแลความเรียบร้อยในเรื่องความปลอดภัยของบ้าน ล็อคประตู หน้าต่างให้เรียบร้อย

คุณสมบัติ

การศึกษา

อ่านออก เขียน ฟัง พูดภาษาไทยได้คล่อง ถ้ามีคอร์สการทำอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษา                        

ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย

 

 

ความสามารถและทักษะในการปฎิบัติงานของผู้สมัคร

•       มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบ

•       มีความยืดหยุ่น

•       มีการจัดการความเครียด

•       ทำงานมีผลลัพธ์

•       มีการทำงานเป็นทีม

•       มีการบริการ

วิธีการสมัครงาน

สมัครโดยส่งประวัติส่วนตัวพร้อมจดหมายแรงจูงใจโดยอ้างอิง “COOK/HOUSEKEEPER-DWBT” ส่งอีเมลไปยัง dwbt.recruitment@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร: วันที่4  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 การตอบกลับจะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

Contact : dwbt.recruitment@gmail.com

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org