สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

 

โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

- วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ บริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการ

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ประสานงานและติดตามสมาชิกโครงการ และกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโครงการ

- จัดทำรายงานโครงการ/เก็บข้อมูลการสำรวจกึ่งงานวิจัย/จัดทำรายงานสรุปประมวลผลโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานต่อแหล่งทุน

- สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :

- วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน วางแผน วิเคราะห์แผนงาน ออกเเบบกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถจัดทำเอกสาร รายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ สรุปผล

- สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน/เกษตรอินทรีย์/การทำงานเชื่อมโยงกับเมืองหรือคนเมือง/หรือ งานด้านการพัฒนาสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายแนะนำตัว มาที่ cityfarm2010@hotmail.com หรือ

โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 11(912) งามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 10 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-591-1195-6

ภายในวันที่  20 ตุลาคม 2560

 

Contact : cityfarm2010@hotmail.com

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org