Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ช่วยประสานงานกิจกรรม Smile Holiday (ระยะสั้น 3 สัปดาห์) และ อาสาสมัครในโครการ เชียงใหม่

Back

Organization : ฺมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2017
View : 2521

Deadline : 10 / October / 2017

ผู้ช่วยผู้ประสานงานกิจกรรม SMILE HOLIDAYS:

(ระยะสั้น 3 สัปดาห์) (Chiang Mai) และอาสาสมัครจัดกิจกรรมในโครงการ

 

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ( Kids Home Development Network Foundation) เป็นมูลนิธิฯที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่,

กำลังมองหาอาสาสมัคร สำหรับจัดกิจกรรมในโครงการ Smile Holidays ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในช่วงวันหยุดปิดเทอม กิจกรรมจะจัดขึ้นที่สำนักงานของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (บริเวณใกล้ๆวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่). โดยกิจกรรมของเรา ในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 9 ตุลาคม 20 ตุลาคม พ.ศ.2560  เวลา 8.30 – 16.30 น.

  หากคุณรักเด็กๆและมีจิตอาสาในการการทำงานเพื่อสังคม มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน ศิลปะ, ดนตรี, ละคร, กีฬา หรือแม้แต่การสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ทางเรายินดีที่จะได้ร่วมงานกับท่านเพื่อจัดกิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะทางด้านสังคม ให้กับเด็กต่อไป!

เป้าหมายกิจกรรม:

   เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เพิ่มทักษะชีวิต และพบปะเพื่อนใหม่ ในช่วงเวลาที่พ่อแม่ไปทำงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

 

1.ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ SMILE HOLIDAYS:

หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้

*จัดหาอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม;

*ควบคุม สังเกตกิจกรรม และเด็กผู้เข้าร่วมโครงการ;

*นำกลุ่มและนำเด็กเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้;

*ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัยของเด็กในโครงการ

*ทำสรุปกิจกรรม

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้:

อายุ:  ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป

ภาษาอังกฤษ: สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา: ไม่จำกัด ขอมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ทักษะ: มีความถนัดในการจัดกิจกรรมในกลุ่มเด็ก สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

เวลาการทำงาน: เวลา 8:00 -17.00น.

ค่าตอบแทนขั้นต่ำ : เริ่มต้น 400 บาท/วัน (แล้วแต่ตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

 

2.ตำแหน่งอาสาสมัครจัดกิจกรรมในโครงการ

คุณสมบัติ

หมายเหตุ:

มูลนิธิฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ ในการทำกิจกรรมให้อาสาสมัคร โดยเน้นวัสดุรีไซเคิล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ จะมีการนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวด้าน “สิทธิเด็ก” ด้วย

มูลนิธิฯ บริการอาหารกลางวันให้อาสาสมัคร

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราถ้าคุณมีแรงจูงใจที่จะทำงานให้กับองค์กรที่ทำเพื่อเด็กๆ  และอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

กรุณาส่งประวัติของคุณ Resume/CV หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล์มาที่ werapong@baandekfoundation.org   ติดต่อ คุณ วีระพงษ์ 

ก่อนวันที่  10 ตุลาคม 2560

Kids Home Development Network Foundation

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
www.kids-home.org

Contact : werapong@baandekfoundation.org

 

Contact : werapong@baandekfoundation.org