สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Monitoring & Evaluation Consultant for QUEST Project Quality Cross-Border Education Support in Thailand (QUEST)

Background

 The QUEST project aims to ensure that conflict affected children in Karen areas of South East Myanmar have access to quality basic and non-formal education and that communities support children’s learning. The project contributes to the goals outlined in the Sustainable Development Goal 4 Targets.

It is a three year project (2017 to 2019) generously funded by Save the Children Hong Kong. The QUEST project is implemented in partnership with the Karen Teacher’s Work Group (KTWG) and particularly their amazing cadre of Mobile Teacher Trainers. The project targets over 7,000 children enrolled in over 300 community schools operating in Karen areas of South East Myanmar. 

Project Goal:  The project’s goal is to ensure that conflict affected children in Southeast Myanmar (Karen area) have access to quality basic and non-formal education (NFE) and communities support children’s learning.

The key strategies aimed to improve learning in Karen areas of South East Myanmar include:

 1. Rigorous assessment of a representative sample of children’s learning outcomes in literacy and numeracy in Sgaw Karen;
 2. Support for Teachers in community schools – this includes both provision for teacher stipends and comprehensive teacher training that targets literacy, numeracy, and Social Emotional Learning;
 3. Community Action - Parent Education Sessions – recognizing that parents are the first teachers and that even illiterate parents have the ability to immensely impact their children’s learning and wellbeing. Peer Learning – particularly as it relates to helping primary age students transition from learning to read to reading to learn. Youth activities include reading circles, reading clubs, reading festivals and other innovative initiatives to inspire life-long learning.
 4. Children’s Books – increasing the availability of quality, age appropriate children’s books in local languages;
 5. Flexible Non-Formal Education – the project aims to pilot at least one intervention targeting over-age students whose education was interrupted by the on-going conflict.

Purpose and scope of this consultancy:

The objectives of this consultancy include:

 • Conduct at least four (4) trip monitoring visits in Myanmar where KTWG operates in the QUEST project
 • Produce the monitoring report with clear recommendations from each field visit by reporting toward each monitoring objective
 • Together with the SCI Thailand QUEST and MEAL team, plan and design the monitoring visit and tools in line with the monitoring objectives

Approach and methods

The consultant is required to:

 • Conduct consultations with project beneficiaries and stakeholders including students, children and teachers to measure changes in or effects of the project activities on their knowledge and practices.
 • Conduct classroom observations and home visits
 • Observe book distribution and other key project activities as agreed in the monitoring objectives

Timeframe

The consultant(s) will be given the required task by Save the Children for duration of the QUEST project within 3 years from 2017-2019. It is expected that at least four (4) monitoring visits will occur over the course of the project (each assignment will range from 2 – 6 weeks), subject to the logistic arrangements and the scope of each visit is to be agreed between the project, its partner and the consultant(s).

Deliverables

Timeframe

Remarks

1.     Conduct focus groups and interviews with children and teachers on the outcome and impact of the baseline assessment

October –December 2017

Men, women, boys, and girls

2.     Submit a report detailing the baseline assessment monitoring

January 2018

 

3.     Conduct a quality assurance visit to key project activities implemented by the partner

-          Teacher Training

-          Parent Education Sessions

-          Reading Festival

-          Children’s Book Distribution

-          Non-Formal Education pilot

Tentatively Q1/Q2 2018

Schedule to be confirmed with KTWG

4.     Conduct a post-activity monitoring visit and conduct focus group discussions to evaluate the outcomes and impacts of

-          Community based activities – Parent Education Sessions, Reading Festivals, Peer Reading, Reading Circles, Reading Clubs, other community led initiatives (parents, children)

-          School based activities -  teacher training & school libraries (teachers, students)

 

Tentatively Q3/Q4 2018

Schedule to be confirmed with KTWG

5.     Submit the report of monitoring of No.3

August 2018

 

6.     Submit the report of monitoring visit of No.4

December 2018

 

7.     Design and conduct qualitative end line evaluation to assess factor/barriers impacting the development of literacy and numeracy skills of children..

2019

This qualitative evaluation should include child friendly activities to capture the view of child beneficiaries

8.     Submit the qualitative end line evaluation report

November 2019

 

 Management

The consultant(s) will report to the QUEST Project Coordinator with technical support from the Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) focal person and Education Specialist.

 Consultancy Fee

The consultant(s) is asked to propose their daily rates. The financial competitiveness of the fee will be considered in the selection process. Costs involved in the monitoring, such as materials and travel, will be covered by Save the Children.

 Qualifications

 • Fluency in English and Karen languages
 • Competency in Burmese and other ethnic languages is an asset
 • Experience and expertise in M&E and conducting consultations with children and community members in conflict-affected areas in Myanmar
 • Proven experience with qualitative research methods
 • Ability and willingness to travel in rural areas in South Eastern Myanmar

 Submissions for the consultancy

The submission must address the terms of reference and include:

 • The resume of the candidate
 • A cover letter explaining the candidate’s interest and suitability
 • A proposed fees in THB

Closing date for submissions:  8 October 2017

Please indicate in the subject as “Apply for Monitoring & Evaluation Consultant for QUEST Project  Quality Cross-Border Education Support in Thailand (QUEST)_(Name of candidate)”

Only shortlisted candidates will be notified.

 We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse

Contact : hr.thailand@savethechildren.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org