สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

BEST/PREPS Project Education Technical Support

Terms of Reference

BEST/PREPS Project Education Technical Support

 Background:

The refugee situation in Thailand is among the most protracted in the world. There are approximately 100,000 Burmese refugees living in nine temporary shelters along the Thailand–Myanmar border. Positive political progress in Myanmar, has led to a substantive political dialogue aimed at achieving sustainable peace within the country paving the way for potential large-scale voluntary repatriation of refugees.

 Save the Children (SC), in partnership with the Adventist Development and Relief Agency Foundation (ADRA), the Jesuit Refugee Service (JRS) and Right To Play (RTP), has  developed the BEST and PREPS Program with an Overall Objective to support the achievement of durable education solutions for the refugee population in camps in Thailand and as they return to Myanmar. The current phase of BEST (phase three) will have a strong focus on preparedness activities and convergence advocacy, and builds on progress made BEST Phase I and Phase II projects, funded by the European Union and co-funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

 The Specific Objective of this action is to ensure the provision of quality basic education for students in the nine refugee camps along the Myanmar border and improve preparedness in the education sector for sustainable voluntary return. This will be achieved by continuing to ensure that children in the camps have access to basic education services, including adequate teaching and learning materials, safe and conducive learning environments, and access to education for all children. There are challenges in the provision of quality basic education in camp schools due to the high turnover of teachers, education administrators and the changing population dynamics.

 This Program focuses on improving the quality of education through four key results:

 1. Delivery of basic education services for at least 80% of school age children and youth in the nine camps.
 2. Improved quality of basic education provided in schools in the nine camps.
 3. Refugee education stakeholders and families are prepared for a return process that ensures continued access to quality education services.
 4. Enhanced collaboration amongst relevant stakeholders at the policy level, working towards sustainable education solutions

Consultancy Summary:

Save the Children is seeking assistance for the BEST/PREPS Project team to help ensure the consistency and quality of the technical design and implementation of project results two, three, and four. The consultant is expected to be available for a minimum of 8 days per month over the next six months to provide technical guidance to activity design, monitor implementation and provide feedback on activity quality, and participate in partner meetings to provide technical advice and support.

The consultancy will act on a ‘drawdown’ basis where technical support needed will be agreed in quarterly work plans that are refreshed monthly between the consultant and the BEST Project Coordinator. The specific activities in which the consultant will be required to provide support are:

Activities

Means

Result 2 – Education Quality and Relevance

 2.1

Provide teacher training/ professional development for new and current teachers

·         Support KRCEE to assess recruitment needs annually based on student and teacher numbers;

·         Conduct ongoing assessments to identify further training and skills upgrading needs;

·         Develop training documentation to accompany training/support

 2.2

Design and produce lesson plans and support materials

·      Review and refresh system and resources for Teachers’ Manual/Lesson Plans for use by teachers;

·      Provide ongoing support to teachers in lesson planning, materials development by language and subject.

2.3

Refine and implement monitoring, coaching, and supervision systems and tools for teachers and RTTs

·         Joint development of tools, reporting mechanisms and schedules for supervision and monitoring; assess how subject heads and RTTs can work together;

·         Carry out coaching visits and observation, ensuring all teachers attend Friday afternoon sessions and receive observation and support visits;

·         Create individual teacher portfolios to inform skill gaps analysis and facilitate teacher performance feedback

2.4

Provide management training, capacity building, and support for KRCEE and KnED staff members

·         Consultations and/or needs assessments to determine training priorities;

·         Plan courses; and conduct training of trainers as needed

Result 3 – Preparedness for Sustainable Voluntary Return

3.4

Prepare KED and KnED to absorb returning students, teachers, and assets

·         Map education options in areas of return (aligned with UNHCR efforts);

·         Planning for absorption of refugee teachers and students across the border in Karen and Karenni community schools;

3.6

Prepare teachers for transition to Myanmar side

·         Review and map career options for teachers upon return (involving KED and KnED), develop TOT for OCEE and KnED on career planning and sharing up-to-date information from convergence planning efforts

·         Coordinate with KED, KnED and KTWG to map community teacher employment opportunities for returning refugee teachers as well as key professional skills required for employment (e.g. transferrable skills, time management, conflict resolution, problem solving etc.); develop and deliver Career Planning training, including up-to-date information on convergence efforts.

Result 4 – Collaborative Actions Towards Durable Policies

4.1

Develop systems, policies and materials for recognizing student learning for repatriation and transition

·         Build capacity of CBOs to advocate for recognition of refugee camp education transcripts and develop programs to ensure successful transition of refugee students into schools

4.2

Identify and implement concrete steps towards developing a policy on agreement and recognizing teacher training

·         Continue consulting with relevant organizations on certification and validation of teacher training;

4.3

Cooperation and policy dialogue on education convergence

·         Consultative meetings with key stakeholders;

·         Agree to convergence goals and process among ethnic education leadership;

·         Participate in relevant events, forums, and meetings; convene meetings that include representatives from relevant ministries of the governments of Myanmar and Thailand

 Deliverables

 • Mutually agreed quarterly work plans
 • Regular check in calls/meetings on a bi-weekly basis with BEST/PREPS Coordinator and Senior Education Specialist
 • Monthly reports including agreed deliverables in the annex section

 Qualifications

 • Knowledge of education technical issues such as teacher training, curriculum development, assessment.
 • Ability to analyze information, document and report.
 • Ability to, and experience of, delivering training on education issues
 • An in-depth understanding of context with experience working along the Thailand-Myanmar border.
 • Familiarity with the BEST/PREPS program is preferred.

 Management

The consultant will report to the BEST Project Coordinator (or interim).

 Time frame

Expected 8-12 days per month, depending on agreed work plan and guaranteeing a minimum of 8 days of work per month. Note that 70 days is the maximum for the full consultancy period. Any changes to this timeframe or deliverables must be negotiated and agreed with the manager before changes are made.

 Payment

Per day rate to be negotiated. The consultant can invoice no more than once monthly. Each month the consultant is to submit a monthly invoice, monthly effort report, and agreed deliverables which require approval from the PDQ unit.  

 If the consultant is asked to travel outside of Mae Sot, the travel costs will be covered by Save the Children as per our travel policies.

 Applications

Interested applicants should submit his/her CV and a brief covering letter explaining your interest and relevant qualifications.

 

Closing date for submissions:  24 September 2017

Interested candidates should submit a motivational letter and comprehensive CV and details of at least 3 referees to: hr.thailand@savethechildren.org

Please indicate in the subject as “Apply for BEST/PREPS Project Education Technical Support_(Name of candidate)”

Only shortlisted candidates will be notified.

 We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse

Contact : hr.thailand@savethechildren.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org