สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Web Master

เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานการดูแลเว็บไซต์ รวมถึงวางแผนพัฒนาและจัดการเนื้อหาเว็บให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้

ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์การทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • มอบหมาย แบ่งงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับทีม (Programmer, Designer, Content Editor หรือ Outsource Developer)
 • ควบคุม ติดตามการทำงานของทีม เพื่อให้แน่ใจว่างานดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผน
 • ตรวจสอบ ควบคุมการเขียนเว็บให้เป็นไปตามมาตรฐาน W3C, SEO, Google เพื่อ ให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่ดูแลนั้นมีคุณภาพทั้ง Content และ Coding
 • โปรโมทเว็บตามหลัก SEO ให้ติดอันดับ Google และ Social Media
 • ดูแล พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย อยู่ใน Version ปัจจุบันเสมอ
 • ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เสมอ
 • วิเคราะห์ วัดผล และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มีมีประสบการณ์และความรอบรู้ในการทำเว็บไซต์
 • มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่ HTML, PHP, JAVA, CSS รวมถึงการใช้ Framework ต่าง ๆ
 • มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของ SEO สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และใช้เครื่องมือ Analytics ได้ดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ

 

สนใจร่วมงานกับเรา ส่งประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงานมาที่ email: tisarp@hotmail.com

โทร 023813860-1

Contact : tisarp@hotmail.com

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org