สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Project Coordinator Assistant

มูลนิธิฯเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่ใช่องค์กรศาสนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 กิจกรรมของมูลนิธิ มีจุดเน้นที่เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และอาณาบริเวณโดยรอบ 

มูลนิธิท้าทายเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยกิจกรรมที่เพิ่มความยากให้มากขึ้นตามลำดับเพราะเด็ก ๆ ต้องการท้าทายความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมความมั่นใจ และความพึงพอใจในตัวเองให้แก่เด็ก ๆ 

 

 

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรีทุกสาขา หากจบสาขาการศึกษาพิเศษหรือสังคมศึกษา พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กพิเศษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาเด็กพิเศษ
 6. รักเด็ก มีความอดทนและยืดหยุ่น
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

 

ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่บุคคลที่มีลักษณะบกพร่อง ได้แก่ การวางแผน การทำรายงาน และสรุปกิจกรรมต่าง ๆ
 2. ประเมิน วิเคราะห์  บันทึกพฤติกรรมเด็กที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม
 3. ทำรายงานสรุปโครงการประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี
 4. เป็นผู้ช่วยกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษ

 

 อัตราค่าตอบแทน : 9000-10,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสม)


เงื่อนไขและสวัสดิการ: กองทุนประกันสังคม   

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ dulabhafinance@gmail.com  หรือ


มูลนิธิดุลภาทร

500 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50210

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 21 กันยายน 2560

 

 

Contact : dulabhatornfinance@gmail.com/090-464-0212

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org