Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

Back

Organization : สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Sep 2017
View : 2325

Deadline : 31 / October / 2017

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ยูเอ็นเอชซีอาร์หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2493 โดยมีภารกิจหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกตลอดระยะเวลากว่า 67 ปียูเอ็นเอชซีอาร์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จำนวนมาก และเราได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึง 2 ครั้ง เพื่อยืนยันการทำงานที่หนักและยากลำบากของหน่วยงาน ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่กว่า 9,700 คน ในกว่า 126 ประเทศ ของยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65.6 ล้านคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้รับงบสนับสนุนเพียงร้อยละ 3 เราจึงจำเป็นที่จะดำเนินการระดมทุนผ่านรัฐบาลภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปด้วยตนเอง ผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ “ Face to Face Fundraising ”ที่มีการดำเนินงานในประเทศไทยมาแล้วกว่า 8 ปีและเป็นช่องทางที่สำคัญที่ทำให้ยูเอ็นเอชซีอาร์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่อาศัยในค่ายในประเทศไทยมาโดยตลอด

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เคยสูญเสียทุกอย่าง ให้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณค่าเราขอเชิญท่านร่วมงานกับเราในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ”

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ออกบูธให้ข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์องค์กร ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการพูดคุยแบบFace to Face

เชิญชวนให้คนทั่วไปเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของ UNHCR

สนับสนุนกิจกรรมของของ UNHCR

 

คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จบใหม่ยินดีพิจารณา

มีความมั่นใจในตัวเอง

มีบุคลิกความเป็นผู้นำและมีจิตอาสา

มีทักษะการสื่อสารที่ดี

ชอบพูดคุยกับคนทั่วไป

ยินดีที่จะทำงานข้างนอกและมีความพร้อมที่จะทำงานเสาร์อาทิตย์เป็นครั้งคราว

มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท และโบนัส

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การฝึกอบรม

ประกันสุขภาพ 100%

ประกันสุขภาพฟัน 100%

ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย

 

ผู้สมัครสามารถส่งประวัติมาที่ thabafrs@unhcr.org หัวข้อ : สมัครงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR

Contact : Kanjanam@unhcr.org 02-2881479