สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

IT Specialist / Programmer 2 อัตรา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานในการระดมการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ องค์กรดำเนินงานในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสมากว่า 40 ปี ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้  

 1. Programmer 1  อัตรา 
 • ดูแล ออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น
 • วิเคราะห์และแก้ไขระบบงานโดยเร่งด่วนเมื่อพบปัญหา
 • รับผิดชอบในการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านไอที 

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี-ป.โท สาขา Computer or Software Engineering /Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-5 ปี
 • สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานองค์กร และสามารถทดสอบซอฟต์แวร์โดยกรรมวิธีมาตรฐานได้
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Windows Server และระบบ Backup
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ 
 1. IT System Specialist 1  อัตรา
 • แก้ไขปัญหา และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network ได้แก่ LAN, Firewall, Switch
 • ดูแลบำรุงรักษา Server และฐานข้อมูลระบบ CRM
 • บริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ CRM 

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี-ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network ได้แก่ LAN, Firewall, Switch
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Windows Server และระบบ Backup
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีใจรักในงานบริการ

 

Contact : personnel@ccfthai.or.th / Tel:0813507863

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org