สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงานประจำกรุงเทพ

 1. เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็ก ประจำกรุงเทพ  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม
 4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 5. สามารถทำงานออกนอกพื้นที่และทำงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
 9. สามารถขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

 1. 1. สรรหา คัดกรอง และให้ความช่วยเหลือเด็ก ให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนที่มูลนิธิฯกำหนด
 2. จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเด็กในโครงการที่มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือ
 3. ติดตามผลการช่วยเหลือเด็ก จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และอัพเดตจำนวนเด็กที่ได้รับการดูแลให้กับหัวหน้างานและผู้บริหารทราบ
 4. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็ก
 5. 5.  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ

 

 

**หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งงานหากเป็นคริสเตียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

ผู้สนใจ สมัครโดยตรงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เดสทินี่ คาแฟ่  ชั้น 2  

เลขที่ 436-437 ถนนสุขสถิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หรือส่งประวัติการสมัครงานมาทางอีเมล์ hrthailand@destinyrescue.org 
เบอร์โทรติดต่อ 098-7540945  ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์

เวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

Contact : hrthailand@destinyrescue.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org