สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Knowledge, Attitude and Practice (KAP) Assessment on Road Safety among children, caregivers and public in Bangkok for the 7 Percent Project

Term of Reference

 

Knowledge, Attitude and Practice (KAP) Assessment on Road Safety among children, caregivers and public in Bangkok for the 7 Percent Project

 

 1. Background

 

According to the WHO, Thailand has the 2nd most dangerous roads in the world over 2,600 children die and more than 72,000 are injured on Thailand's roads every year. Research indicates that helmet use is the single most effective means of preventing injury among motorcyclists. It reduces risk of death by 40 percent and severe head injury by 70 percent. However, only 7% of children wear helmets when riding motorcycles, even when their parents do. The main challenges limiting helmet use among children are: weak enforcement, inconvenience to the users, perception of helmets as “unfashionable”, and cultural beliefs that fate is predetermined. Studies show that many students do not understand the necessity of fastening the chinstrap and 42 percent reported not doing so. Students believe that they are less likely to have an accident during short trips and/or while traveling on small, local roads. In reality, data from Khon Kaen Hospital in Thailand confirms that 36.4 percent of injuries occur one kilometre from home and 66.7 percent of collisions take place on local roads.

 

Supported by Save the Children Korea, FIA Foundation and Global Road Safety Partnership (GRSP), Save the Children Thailand Country Office has launched a campaign to decrease motorcycle deaths and injuries among Thai children by increasing helmet use. The 7% Project was piloted in 2015 and is planned for a three-year scale-up between 2016-2019. Scale-up for the first year of the project has taken place in Bangkok in 2016, and is being expanded to additional schools in Bangkok in year two and three:

 

 

2016-17

2017-18

2018-19

Semesters:

May-Sep

Oct-Mar

May-Sep

Oct-Mar

May-Sep

Oct-Mar

Phase 1: 100

 

 

 

 

 

 

Phase 2: 200

 

 

 

 

 

 

Phase 3: 400

 

 

 

 

 

 

Phase 4: 500

 

 

 

 

 

 

TOTAL SCHOOLS:  1,200

 

The 7% Project aims to reduce child death and injury from motorcycle accidents by strengthening police law enforcement, advocating for policy change, changing children’s behaviour, making helmets more attractive to children, and raising awareness on helmet use and road safety through media campaigns (see Project Logical framework in Annex 1 and Project Baseline Report in Annex II). The 7% Project design features an integrated approach that includes partnerships with media, social enterprise, government, corporate partners, schools and communities. The key project components are:

 1. Education: Teaching children why and how to wear helmets, with a focus on utilising social and peer influence to make helmet wearing a habit.
 2. Enforcement: Working with teachers, parents and police to ensure children wear helmets on every trip.
 3. Advocacy and Media Campaign: Launching a campaign to make helmets a required part of the school uniform and using nationwide messaging, events, advocacy and social mobilisation.
 4. Increasing demand: Designing helmets that youth want to wear, and providing opportunities for children to customise their own helmets.

 

 1. Purpose and scope of this consultancy

 

Save the Children intends to commission a consultant(s) to conduct a quantitative KAP assessment on road safety, particularly on helmet use and enforcement, among children and caregivers in intervention schools in Bangkok to support the project implementation in making decisions around project approach and activity re-design. Qualitative research should be conducted to complement the findings from the quantitative study.

 

Key questions for community/school level survey:

What is the level of knowledge, attitude and practice around helmet use among children (boys/girls), parents, caretakers, teachers and motorcycle taxis (men/women) in targeted schools?

Who are the main influencers for helmet use among children (peer, teachers, parents, 7 percent project, others)?

What would help/hinder parents or caretakers in enforcing helmet use on their children?

What would help/hinder motorcycle taxis and caretakers in enforcing helmet use on child passengers?

What is the attitude towards helmet law and enforcement by traffic police?

What is the attitude among teachers and parents towards ‘helmet as part of student uniform’ policy?

What is the level of exposure to key messages around road safety and helmet use? And what are different sources of mass media they consume?

 

It is also expected that the KAP survey is conducted with the general public in Bangkok to inform the project’s public campaign and advocacy strategy. Most importantly the KAP survey will set a baseline, to which results will be compared with another post-intervention KAP assessment to evaluate the impact of the project intervention.

 

Key questions for public survey:

What is the level of knowledge, attitude and practice around helmet use among population in Bangkok (men/women)?

What are enabling factors and barriers to helmet use among Thai children?

What is the level of attitude among Bangkok public towards helmet law and enforcement by traffic police?

What is the attitude towards ‘helmet as student uniform’ as a policy in schools?

What is the level of exposure to key messages around road safety and helmet use? And what are different sources of mass media?

 

Research Methodology:

A consultant(s) will be hired to conduct the baseline KAP assessment. The following is the outline of a suggested process; however, it would be expected that this would be further refined by the consultant(s) in consultation with Save the Children team. The assessment must be in line with Save the Children’s ethical guideline (Annex III).

 

Preparatory work:

 • Literature review of secondary data (list of suggested documents will be provided) which can be used to establish assessment framework, tools and sampling frames;
 • Development and application of survey tools to be used for data collection;
 • Development of sampling methodology for administering surveys (as applicable);
 • Training of data enumerators (as applicable);

 

Field Work:

 • Leading the administering of qualitative and quantitative survey tools;
 • Leading other consultations with project beneficiaries, partners and Government as deemed necessary during baseline methodology design;

 

 Data Processing, Analysis and Reporting:

 • Data entry and analysis of completed survey tools;
 • Discussion on preliminary findings of assessment;
 • Draft Report and Final Reports;
 • Presentation on key findings;

 

Timeline:

The consultant will be required to dedicate an estimated 27 days’ time to this consultancy work during August-October period, subject to the requirements and agreements with Save the Children.

 

 1. Key deliverables and timeframe:

 

Deliverables

Timeframe

Remarks

Inception report and work plan

-     Mapping of available data and plan for data collection

-     Draft of assessment framework and sampling size

-     Draft of assessment tools

-     Briefing session with Save the Children’s DRR Specialist and MEAL Coordinator

5 days after confirmation of contract

Desk review process: Save the Children will review the Inception report within 3 working days

Submission of finalized Inception report and planning with Project Coordinator

TBD (Late-September)

 

Data collection and field visits (schools, communities and etc.)

 

October-Early November

 

Presentations of preliminary findings to Save the Children

-          Presentation file shared with Save the Children at least 3 days prior to the presentation

Early-November

 

First draft of reports with recommendations in English

Early November

Save the Children will provide comments within 5 working days

Final draft of reports

-          Evaluation summary report (1-2 page in English)

-          Full report (25 pages maximum excluding appendices) in English and Thai

20th November 2017

Thai translation to be submitted within 7 working days after submission of final report in English

 

 

All materials collected in the undertaking of the consultancy process should be shared with the MEAL team focal point prior to the termination of the contract. Note that all deliverables will be reviewed and must be approved by the Save the Children MEAL Coordinator, Project Coordinator, and Child Safety Specialist.

 

 1. Management of consultancy:
 • The consultant will report directly to Child Safety & DRR Project Coordinator (and indirectly to Bangkok Senior Field Coordinator)
 • Technical advice: MEAL Coordinator (and MEAL Officer) and Child Safety & DRR Specialist
 • Save the Children should approve all plans and documents developed by the consultant

 

Consultancy Budget:

The consultant is requested to submit the proposal and all-inclusive budget with their application letter. The financial competitiveness of the fee will be considered in the selection process. Costs involved in the assessment such as materials, travel and taxes, should be included in the budget proposal.

 

Payment will be done in 3 instalments:

 • 30% upon signing the contract and approved submission of inception report
 • 40% upon submission of preliminary finding presentation
 • 30% upon approved completion of all deliverables

 

Consultant qualifications and profile:

 • Expertise in qualitative and quantitative research methods and data analysis skills
 • Familiarity and networks within Bangkok education and police agencies very desirable
 • Experience in Road Safety and Helmet Safety promotion is preferred
 • Thai and English language proficiency
 • Ability to work within strict deadlines

 

 1. Submissions for the consultancy:

The submission must address the terms of reference and include:

 • Name and contact details of applicant
 • Resume/CV of the lead consultant
 • A cover letter outlining the relevant experience and expertise of the consultant and initial ideas on the approach to be taken the achieve the consultancy objectives
 • A draft summary proposal of the research scope, design, methods, and field implementation approach (maximum 5 pages)
 • A detailed quote in THB and USD

 

 

Annex 1: 7% project’s Logical Framework

https://www.dropbox.com/s/om2codyf0c7c0m9/Annex%202_7%25%20Project%202016%20Log%20Frame-6%20Feb16_KK_nai%20revised_revNBP-TC_rev21March2016.xlsx?dl=0

 

Annex II: 7% project’s baseline report

https://www.dropbox.com/s/9hmnptzd8uk5icr/7%25%20project%20baseline%20report%20FINAL%205th%20May%202017.docx?dl=0

 

 

Close date for submissions:  5 September 2017

Submissions should be addressed to: hr.thailand@savethechildren.org

Please indicate in the subject as “Apply Knowledge, Attitude and Practice (KAP) Assessment on Road Safety among children, caregivers and public in Bangkok for the 7 Percent Project

 _(Name of candidate)”

Only shortlisted candidates will be notified.

“We need to keep children safe so our selection process reflects our commitment to the protection of children from abuse.”

 

Contact : hr.thailand@savethechildren.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org