สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager - Transnational Organized Crime)

ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager - Transnational Organized Crime) 

Organization: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ

 

 

ชื่อตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager - Transnational Organized Crime)

สังกัด: : สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TOC)  ดำเนินงาน และบริหารงานให้การจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้ประสบผลสำเร็จ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นภายใต้โครงการ TOC ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ริเริ่มจัดทำแผนงานในการดำเนินกิจกรรม และเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ TOC
 • ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • ประเมินผลการจัดกิจกรรมในโครงการ
 • พิจารณา เสนอ และริเริ่มแนวทางการประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบเนื้อหาเอกสารประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
 • ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
 • เป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินกิจกกรรมปฏิบัติงานอื่น ๆ
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • จบการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา : นิติศาสตร์ การบริหารกระบวนการยุติธรรม รัฐศาสตร์ หรือ
  สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้าน : กฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือการบริหารกระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยา กฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ หรืองานวิชาการ/วิจัย หรืองานองค์กรระหว่างประเทศ หรือการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์การบริหารงานโครงการศึกษาวิจัย

 

วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ hr.admin@tij.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ หรือ โทร 02 118 9400 ต่อ 434

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org