สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้ช่วยนักวิจัย

19 พฤษภาคม 2560

            มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ทำงานสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  เพื่อรักษาและปกป้องสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกร ความมั่นคงในการดำรงชีวิต และความมั่นคงทางอาหาร ศึกษาบทบาทมูลนิธิเพิ่มเติมได้ที่ www.landactionthai.org

            ขณะนี้ มูลนิธิกำลังประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยนักวิจัย”

          คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวิจัยอย่างน้อย 2 ปี สามารถเขียนโครงการและรายงานวิจัยได้
  • ชอบทำงานกับเกษตรกรและงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • มีทักษะด้านการประสานงาน และสามารถลงพื้นที่ ทำงานต่างจังหวัดได้
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • หากเคยทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเริ่มงานได้ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนี้จะได้รับเงินเดือน 17,000 บาท หรือตามประสบการณ์ หากสนใจส่งรายละเอียดมาได้ที่

: คุณนาขวัญ สกุลลักษณ์ โทร. 090 993 5865 อีเมล: athena140@hotmail.com

: คุณสมจิต คงทน โทร.087 702 1425 อีเมล:  s.khongton@gmail.com

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org