ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

งานแวดวงเอ็นจีโอ / NGO Jobs

Back

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล (Data Entry Staff)

Organization : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
Post by : FHI 360

สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล ปฏิบัติงานชั่วคราวภายใต้โครงการพัฒนาระบบการติดตามและบริหารจัดการผู้ป่วยและความปลอดภัยในการใช้ยา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development, USAID) ผ่านโครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรค (CAP-TB) องค์การแฟมมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลจะประจำ ณ สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานไปที่ ดร.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาลที่ thidaporn@health.moph.go.th ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดโครงการ

โครงการบริจาคยาเบด้าควิลิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Janssen และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development, USAID) กำหนดให้ประเทศที่รับยาเบด้าควิลินจากโครงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events, SAEs) ที่เกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลิน เนื่องจากปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับยาเบด้าควิลินค่อนข้างจำกัด จึงควรมีการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงผ่านระบบการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุก (active pharmacovigilance) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse events, AEs) อื่นๆที่สนใจเป็นพิเศษหรือมีความสำคัญทางคลินิก สามารถรายงานผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วตามระบบรายงานปกติได้

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลมีหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลินในฐานข้อมูลของสำนักวัณโรค และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักวัณโรคในการรวบรวมและรายงานข้อมูลดังกล่าวให้โครงการแค็บทีบีเป็นรายไตรมาส

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ลงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาด้วยยาเบด้าควิลินในฐานข้อมูลของสำนักวัณโรค
    1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลผู้ป่วยทุกราย
    2. ปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยทุกรายให้เป็นปัจจุบัน
  1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักวัณโรคในการรายงานข้อมูลผู้ป่วยให้โครงการแค็บทีบีเป็นรายไตรมาส
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  1. วุฒิมัธยมศึกษา
  2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

Date : 19 May 2017

Views : 369

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Mr.Sarawut Jirakijwanich : For English
เบอร์ติดต่อ : 064-740-8426

: webmaster@thaingo.org

Login