สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล (Data Entry Staff)

สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล ปฏิบัติงานชั่วคราวภายใต้โครงการพัฒนาระบบการติดตามและบริหารจัดการผู้ป่วยและความปลอดภัยในการใช้ยา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development, USAID) ผ่านโครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรค (CAP-TB) องค์การแฟมมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลจะประจำ ณ สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานไปที่ ดร.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาลที่ thidaporn@health.moph.go.th ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดโครงการ

โครงการบริจาคยาเบด้าควิลิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Janssen และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development, USAID) กำหนดให้ประเทศที่รับยาเบด้าควิลินจากโครงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events, SAEs) ที่เกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลิน เนื่องจากปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับยาเบด้าควิลินค่อนข้างจำกัด จึงควรมีการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงผ่านระบบการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุก (active pharmacovigilance) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse events, AEs) อื่นๆที่สนใจเป็นพิเศษหรือมีความสำคัญทางคลินิก สามารถรายงานผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วตามระบบรายงานปกติได้

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลมีหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลินในฐานข้อมูลของสำนักวัณโรค และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักวัณโรคในการรวบรวมและรายงานข้อมูลดังกล่าวให้โครงการแค็บทีบีเป็นรายไตรมาส

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ลงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาด้วยยาเบด้าควิลินในฐานข้อมูลของสำนักวัณโรค
    1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลผู้ป่วยทุกราย
    2. ปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยทุกรายให้เป็นปัจจุบัน
  1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักวัณโรคในการรายงานข้อมูลผู้ป่วยให้โครงการแค็บทีบีเป็นรายไตรมาส
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  1. วุฒิมัธยมศึกษา
  2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org