สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

รับ เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
เงินเดือน 9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม


คุณสมบัติ
1.    เพศหญิง
2.    อายุ 21-35 ปี
3.    จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส) หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

หลักฐานในการสมัคร
1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.    สำเนาทะเบียนบ้าน
3.    สำเนาวุฒิการศึกษา
4.    สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครครู)
5.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 1 ใบ
6.    ใบรับรองแพทย์
7.    หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม
8.    หนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

(ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)
เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@loxinfo.co.th
**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ


 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org